Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Change Management30243/4463/2021/1/90
Studiegids

Change Management

30243/4463/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Asselberg Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Kan vanuit een theoretische en praktische basiskennis deelnemen aan veranderingsprojecten in een technologische omgeving en kan een veranderingsproject opzetten, faseren en plannen.

Doelstellingen

Een theoretische en praktische basis vormen van de deelname aan ICT projecten in een technologische omgeving.
Projecten uitwerken, communiceren en afwerken volgens algemene standaarden zoals PMBOK, ITIL en Prince2.
De Project Management Professional (PMP) methode begrijpen en kunnen toepassen.
Naast de theoretische achtergrond, is er ook aandacht voor oefeningen, opvolgen met behulp van Tools en forms zoals MS-Project, time-sheets.
Voorbereiding op functies als project medewerker, IT-systeemmanager, project office manager, project consultant.

Inhoud

Het re-organiseren van een IT organisatie (missie, visie, organisatie, communicatie)
Change management versus change leadership
Methodes van veranderingsmanagement (Lehman ,Kotter, Mc Kinsey))
Overzicht van de verschillende processen en controlestappen bij veranderingsmanagement
Hoe deelnemen aan het veranderingsproces
 

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs12,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er wordt 1 coaching sessie ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen50,00
Buiten examenroosterPaper50,00Plan van aanpak voor change management in het kader van ene project
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Studiekosten

De kosten verbonden aan de deelname aan eventuele excursies en seminaries zijn ten laste van de student.

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor EQF niveau 6
Eerste ervaringen in of buiten IT met projecten, zakelijke communicatie in Nederlands en Engels, grondbegrippen rondom management en kostbeheersing
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)