Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Business Systems Architecture30242/4463/2021/1/56
Studiegids

Business Systems Architecture

30242/4463/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Asselberg Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Kan, rekening houdend met de rol van business software, de belangrijkste Enterprise architecture methodieken (Zachmann, TOGAF, Archimate) gebruiken.

Doelstellingen

Deze module wil studenten inzicht bieden in hoe de belangrijkste bedrijfssystemen zoals ERP, SCM, CRM,MES, PLM … kunnen bijdragen tot een volledig geïntegreerd management (logistiek, commercieel, financieel, …) van een organisatie en hoe deze kernsystemen kunnen geïntegreerd worden in een enterprise architectuur.
De studenten verwerven inzicht in de complexiteit van het beheren van ERP systemen.

De studenten verwerven inzicht in het belang en de complexiteit van het beheren van enterprise systemen.

De studenten kennen de belangrijkste methodieken om een Enterprise architectuur te documenteren (Zachmann, TOGAF, Archimate) .

Inhoud

 • ERP pakketten (SAP en MS Dynamics)
 • CRM
 • Supply Chain management (SAP SCM)
 • Manufacturing Execution Systems (MES)
 • Methodes voor Integratie en interfacing inclusief EDI (electronic data interchange en XML communicatie)
 • Enterprise architectuur

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Activerend hoorcollege
 • Lezing/getuigenis/gastspreker
 • Opdracht

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen70,00
Buiten examenroosterPresentatie30,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Documenten en artikels worden beschikbaar gesteld via digitaal leerplatform

Studiekosten

De informatiearchitectuur als scharnier - Paperback 42,5 Eur/ E-book 31 Eur

Kosten van printing en copies ten laste van student.

Kosten van excursies of seminaries ten laste van student

Begincompetenties

Kennis van elementaire bedrijfsprocessen (financieel, logistiek, supply chain, CRM...)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (Semester 2)