Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Business Process Management23736/4463/2021/1/12
Studiegids

Business Process Management

23736/4463/2021/1/12
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Antjon Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Kan vanuit inzicht in de business proces management cyclus en performance management de belangrijkste tools en technieken gebruiken om processen te modelleren en meetbaar te maken ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie.

Doelstellingen

De studenten inzicht geven in de Process Management cyclus .

Inzicht geven in de belangrijkste elementen van het modelleren van processen.

Praktische toepassing van de belangrijkste tools en technieken.

Inhoud

Algemeen raamwerk, concepten en definities van BPM
De BPM cyclus en bijhorende technieken
Ontwerp en modellering van processen Inleiding tot het modelleren van processen
Voorbereiding
Informatie verzamelen (inclusief Brown Paper)
Modelleertechnieken
BPMN

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
  • Lezing/getuigenis/gastspreker

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen70,00
Buiten examenroosterPaper30,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Slides, oefeningen en lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo: Slides, oefeningen en lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (Semester 2)