Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Interculturele bemiddeling34265/4421/2021/1/71
Studiegids

Interculturele bemiddeling

34265/4421/2021/1/71
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
  Keuzepakket:
  • 3BL - Expertentraject, minstens 6 studiepunten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Smet Jolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Als ambassadeur van en connector in de zorgorganisatie servicegericht en medisch correct communiceren in een interculturele, internationale en multidisciplinaire context in het Nederlands, Frans en Engels met interne en externe stakeholders met diverse profielen (Nederlands ERK C2, Frans en Engels productief: ERK B2 en receptief: ERK C1)

Doelstellingen

De rol van interculturele bemiddelaar binnen de organisatie beschrijven.
Verschillende cultuurconcepten zoals interculturaliteit, identiteit, alteriteit, cultuurrelativiteit, etc. vanuit verschillende invalshoeken en disciplines toelichten.
De methodieken en aangeleerde technieken toepassen die een of meerdere elementen van de interculturele competentie bevatten.
De afhankelijkheid van mensen en groepen met een verschillende economische, sociale, etnische achtergrond herkennen en de verschillende mens- en wereldbeelden situeren.
Casuïstiek m.b.t. een incident én een interculturele confrontatie op een correcte manier toepassen.
De verschillende drempels identificeren die de toegang tot en de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met migratieachtergrond en doven beïnvloeden.
De taal- en cultuurbarrière oplossen door het inzetten van goed opgeleide (interne of externe) tolken of interculturele bemiddelaars.
De taal- en cultuurbarrière verkleinen.
Het (zorg)team sensibiliseren voor culturele diversiteit.
De juiste netwerken van hulpverlenende instanties inschakelen om mensen met een migratieachtergrond te helpen.

Inhoud

 • Wie, wat , regels, FOD, subsidie, het verschil met tolken
 • Diversiteit, identificatie gemeenschappen inclusief dovengemeenschap
 • ICOM
 • Geschiedenis, grote etnische groepen binnen België, economische problematiek, vluchtelingencrisis, (talige) onderdrukking van dovengemeenschap
  praktijkvoorbeelden uit werkveld, uitnodigen van een doelgroep
 • Problemen identificeren, uitdieping levensrituelen
 • Interne, externe tolken, bemiddelingsdiensten (Babel, internettolken … .)
 • Kritisch gebruik van communicatietools (brochure, app, site ...), aangepaste signalisatie binnen de dienst, belang van informatie in taal van patiëntendoelgroep, basis gebarentaal, problemen rond facturatie
 • Meldpunt, (logistiek) taalbijstand, afsprakenbeheer tolken, gebruik (digitale) communicatietools
 • Pigmentzorg, Weliswaar, dovengemeenschap ….

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Opdracht
 • Onderwijsleergesprek
 • Lezing/getuigenis/gastspreker

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterPaper100,00Inclusief mondelinge verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPaper100,00Inclusief mondelinge verdediging
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Studiemateriaal via Chamilo.

Studiekosten

Studiekosten voor boeken en syllabi van het opleidingsonderdeel:
Deze kosten worden bij bestelling rechtstreeks door de Standaard Student Shop gefactureerd. Meer info zie rubriek “Boeken en syllabi”; de kostprijs kan je raadplegen op de bestellijst.
Bijzondere studiekosten verbonden aan het opleidingsonderdeel
(deze kosten worden per semester gefactureerd)

Bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding
Dit zijn algemene kosten verbonden aan je opleiding bv. losse kopieën in beperkte oplage, relatiegeschenken, onderhoud didactisch materiaal, enz. Deze kosten worden je, in functie van het aantal studiepunten van je inschrijving, per academiejaar gefactureerd:
-tussen 0 en 20 studiepunten wordt nul euro gefactureerd,
-tussen 21 en 40 studiepunten wordt 5 euro gefactureerd,
-vanaf 41 studiepunten wordt 10 euro gefactureerd.

Andere kosten waarvoor de student zelf instaat
Het betreft onder andere:
kosten voor het afdrukken van documenten die via Chamilo beschikbaar zijn,
kosten voor individuele verplaatsingen (naar je stage, naar bedrijven, naar andere campussen, naar het buitenland,…),
kosten verbonden aan individuele deelname aan externe lezingen, seminaries,… ,
kosten in het kader van verslagen, projecten, bachelorproeven, … (bv voor telefoongesprekken, drukwerk, wetenschappelijke poster, …)
kosten verbonden aan de aankoop van een laptop
….

Bijzondere studiekosten i.v.m. softwaregebruik (zie DOER)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (Semester 2)