Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Meertalige communicatie voor zorg en welzijn (NL-FR-EN)34255/4421/2021/1/22
Studiegids

Meertalige communicatie voor zorg en welzijn (NL-FR-EN)

34255/4421/2021/1/22
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Gewicht: 10,00
Totale studietijd: 250,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Smet Jolien
Andere docenten: De Smet Stefaan, Ermens Katrien, Soenen Evy
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Als ambassadeur van en connector in de zorgorganisatie servicegericht en medisch correct communiceren in een interculturele, internationale en multidisciplinaire context in het Nederlands, Frans en Engels met interne en externe stakeholders met diverse profielen (Nederlands ERK C2, Frans en Engels productief: ERK B2 en receptief: ERK C1)
In een interculturele, internationale en multidisciplinaire context netwerken en samenwerken met interne en externe stakeholders met diverse profielen, met een optimale afstemming tussen eigen talenten en die van anderen

Doelstellingen

De productieve en receptieve taalvaardigheden doelgericht inzetten in functie van communicatie met een diverse patiëntenpopulatie en klachten formuleren in het Nederlands op het ERK-niveau C2.
De productieve en receptieve taalvaardigheden doelgericht inzetten in functie van communicatie met een diverse patiëntenpopulatie en klachten formuleren in het Frans (receptief op ERK-niveau C1, productief op ERK B2).
De productieve en receptieve taalvaardigheden doelgericht inzetten in functie van communicatie met een diverse patiëntenpopulatie en klachten formuleren in het Engels (receptief op ERK-niveau C1, productief op ERK B2).
Voldoende assertief en klantvriendelijk onderhandelen en argumenteren in complexe contexten in het Nederlands.
Voldoende assertief en klantvriendelijk onderhandelen en argumenteren in complexe contexten in het Frans.
Voldoende assertief en klantvriendelijk onderhandelen en argumenteren in complexe contexten in het Engels.
Als een connector in een zorgorganisatie interpersoonlijk communiceren met leidinggevende zorgverleners in het Frans.
Als een connector in een zorgorganisatie interpersoonlijk communiceren met leidinggevende zorgverleners in het Engels.
Sociaal en empathisch professioneel communiceren met een diverse patiëntenpopulatie in het Nederlands.
Sociaal en empathisch professioneel communiceren met een diverse patiëntenpopulatie in het Frans.
Sociaal en empathisch professioneel communiceren met een diverse patiëntenpopulatie in het Engels.
Klachten doelgericht en zelfstandig formuleren en behandelen in het Frans over producten, diensten en betalingen.
Klachten doelgericht en zelfstandig formuleren en behandelen in het Engels over producten, diensten en betalingen.
Als een connector in een zorgorganisatie omgaan met machtsverhoudingen en conflicten.

Inhoud

in functie van communicatie met een diverse patiëntenpopulatie, klachten formuleren, onderhandelen, agressie, conflicten, omgaan met emoties (verdriet, rouw, ongeduld,...)
vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven, interactie in een zorgcontext en beroepscontext
daarbij aandacht voor: grammatica, woordenschat, stijl, spelling
in functie van communicatie met een diverse patiëntenpopulatie, klachten formuleren, onderhandelen, agressie, conflicten, omgaan met emoties (verdriet, rouw, ongeduld,...)
vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven, interactie in een zorgcontext en beroepscontext
daarbij aandacht voor: grammatica, woordenschat, stijl, spelling
in functie van communicatie met een diverse patiëntenpopulatie, klachten formuleren, onderhandelen, agressie, conflicten, omgaan met emoties (verdriet, rouw, ongeduld,...)
vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven, interactie in een zorgcontext en beroepscontext
daarbij aandacht voor: grammatica, woordenschat, stijl, spelling
Onderhandelen, argumenteren, omgaan met manipulatie in een algemene context
Onderhandelen, argumenteren, omgaan met manipulatie in een algemene context
Expression de la condition, de l'hypothèse, de la concession, de l'opposition; connecteurs linguistiques pour argumenter, expressions pour exprimer son accord
Onderhandelen, argumenteren, omgaan met manipulatie in een algemene context
Communicatie met leidinggevende, instructies begrijpen en hiernaar handelen, actief luisteren, briefen
Communicatie met leidinggevende, instructies begrijpen en hiernaar handelen, actief luisteren, briefen
le registre de langue
omgaan met patiënten van verschillende leeftijdscategorieën, culturele achtergronden, patiënten met beperkingen, omgaan met agressie, conficten, emoties, angst, verdriet, ongeduld, rouw
omgaan met patiënten van verschillende leeftijdscategorieën, culturele achtergronden, patiënten met beperkingen, omgaan met agressie, conficten, emoties, angst, verdriet, ongeduld, rouw
Expression des sentiments, le français empathique
omgaan met patiënten van verschillende leeftijdscategorieën, culturele achtergronden, patiënten met beperkingen, omgaan met agressie, conficten, emoties, angst, verdriet, ongeduld, rouw
In- en uitgaande klachten, onder andere rappels (schriftelijk en mondeling) binnen de zorgsector
In- en uitgaande klachten, onder andere rappels (schriftelijk en mondeling) binnen de zorgsector
Actes de communication relatifs à la relance des impayés, à la formulation et au traitement des plaintes
Lexique plaintes, le paiement
Machtsverhoudingen en conflicten

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs108,00 uren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterVaardigheidstest60,00schriftelijk
Buiten examenroosterVaardigheidstest40,00Mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterVaardigheidstest60,00Schriftelijk
Binnen examenroosterVaardigheidstest40,00Mondeling
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Studiekosten

Studiekosten voor boeken en syllabi van het opleidingsonderdeel:
Deze kosten worden bij bestelling rechtstreeks door de Standaard Student Shop gefactureerd. Meer info zie rubriek “Boeken en syllabi”; de kostprijs kan je raadplegen op de bestellijst.
Bijzondere studiekosten verbonden aan het opleidingsonderdeel
(deze kosten worden per semester gefactureerd)

Bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding
Dit zijn algemene kosten verbonden aan je opleiding bv. losse kopieën in beperkte oplage, relatiegeschenken, onderhoud didactisch materiaal, enz. Deze kosten worden je, in functie van het aantal studiepunten van je inschrijving, per academiejaar gefactureerd:
-tussen 0 en 20 studiepunten wordt nul euro gefactureerd,
-tussen 21 en 40 studiepunten wordt 5 euro gefactureerd,
-vanaf 41 studiepunten wordt 10 euro gefactureerd.

Andere kosten waarvoor de student zelf instaat
Het betreft onder andere:
kosten voor het afdrukken van documenten die via Chamilo beschikbaar zijn,
kosten voor individuele verplaatsingen (naar je stage, naar bedrijven, naar andere campussen, naar het buitenland,…),
kosten verbonden aan individuele deelname aan externe lezingen, seminaries,… ,
kosten in het kader van verslagen, projecten, bachelorproeven, … (bv voor telefoongesprekken, drukwerk, wetenschappelijke poster, …)
kosten verbonden aan de aankoop van een laptop
….

Bijzondere studiekosten i.v.m. softwaregebruik (zie DOER)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)