Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Communication avec la patientèle34234/4421/2021/1/84
Studiegids

Communication avec la patientèle

34234/4421/2021/1/84
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Donder Nadine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Als ambassadeur van en connector in de zorgorganisatie servicegericht en medisch correct communiceren in een interculturele, internationale en multidisciplinaire context in het Nederlands, Frans en Engels met interne en externe stakeholders met diverse profielen (Nederlands ERK C2, Frans en Engels productief: ERK B2 en receptief: ERK C1)

Doelstellingen

 • De productieve en receptieve taalvaardigheden doelgericht inzetten in de context van een zorgorganisatie als ambassadeur en connector in het Frans op het ERK-niveau B2.

 • Medische terminologie correct gebruiken in informatieve communicatie in het Frans.

 • Op een servicegerichte en empatische manier in het Frans communiceren met de zorgvrager.

 • De zorgvrager communicatief ondersteunen in de context van zijn zorgpad in het Frans.

Inhoud

 • In functie van zorgvrager: onthaal en orientatie, zorgpaden (alle facetten), medische formulieren, uitnodiging onderzoek
  vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven, interactie in een zorgcontext en beroepscontext
  daarbij aandacht voor: grammatica, woordenschat, stijl, spelling

 • Medische terminologie in het Frans

 • Onthaal, digitaal onthaal, oriëntatie, afspraken, veiligheidsprincipes
  Attitude: empathisch communiceren
  Grammaire: situer un lieu, orienter qn

 • Begeleiding invullen medische formulieren, begeleiding onderzoeken, informatie verstrekken over ziektes, symptomen, onderzoeken, behandeling, uitnodiging onderzoek (begeleidende brief/mail)
  Grammaire: donner des instructions et des consignes indirectes, les pronoms compléments, expression du but, le passif, la narration au passé, situer l'action dans le passé, indiquer l'origine d'une action, la durée l'expression de la comparaison, l'interrogation directe et indirecte
 • Professionele code opleiding office management HOGENT

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs48,00 uren

Onderwijsvorm

 • Oefensessie
  Extra informatie: in taallabo: rollenspel, simulatiespel in authentieke en complexe settings
 • Onderwijsleergesprek

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterVaardigheidstest50,00Schriftelijk - details evaluatie: zie Chamilo
Buiten examenroosterVaardigheidstest50,00details evaluatie: zie Chamilo
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterVaardigheidstest50,00Mondeling- details evaluatie: zie Chamilo
Buiten examenroosterVaardigheidstest50,00details evaluatie: zie Chamilo
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Cahier d'entraînement terminologie médicaleVerplicht
 • Auteur: Sylviane Guillaume-Daghsen
 • Uitgever: Studyrama
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-27-590-4082-7
L'Exercisier OPGELET: reeds aangekocht in 1ste jaarVerplicht
 • Auteur: Morset
 • Editie: meest recent
 • ISBN-nr: 978-27-061-2982-7
Le français des médecinsVerplicht
 • Auteur: Thomas Fassier, Solange Talavera-Goy
 • Editie: 2008
 • ISBN-nr: 978-27-061-2247-7

Studiekosten

Studiekosten voor boeken en syllabi van het opleidingsonderdeel:
Deze kosten worden bij bestelling rechtstreeks door de Standaard Student Shop gefactureerd. Meer info zie rubriek “Boeken en syllabi”; de kostprijs kan je raadplegen op de bestellijst.
Bijzondere studiekosten verbonden aan het opleidingsonderdeel
(deze kosten worden per semester gefactureerd)

Bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding
Dit zijn algemene kosten verbonden aan je opleiding bv. losse kopieën in beperkte oplage, relatiegeschenken, onderhoud didactisch materiaal, enz. Deze kosten worden je, in functie van het aantal studiepunten van je inschrijving, per academiejaar gefactureerd:
-tussen 0 en 20 studiepunten wordt nul euro gefactureerd,
-tussen 21 en 40 studiepunten wordt 5 euro gefactureerd,
-vanaf 41 studiepunten wordt 10 euro gefactureerd.

Andere kosten waarvoor de student zelf instaat
Het betreft onder andere:
kosten voor het afdrukken van documenten die via Chamilo beschikbaar zijn,
kosten voor individuele verplaatsingen (naar je stage, naar bedrijven, naar andere campussen, naar het buitenland,…),
kosten verbonden aan individuele deelname aan externe lezingen, seminaries,… ,
kosten in het kader van verslagen, projecten, bachelorproeven, … (bv voor telefoongesprekken, drukwerk, wetenschappelijke poster, …)
kosten verbonden aan de aankoop van een laptop
….

Bijzondere studiekosten i.v.m. softwaregebruik (zie DOER)

Begincompetenties

Raadpleeg de volgtijdelijkheidstabel in de facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)