Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Wegtransport34931/4144/1819/1/33
Studiegids

Wegtransport

34931/4144/1819/1/33
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Michiels Luk
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Kan vervoerstechnische basisdocumenten en -begrippen in het kader van nationaal en internationaal wegtransport verduidelijken.
 • Kan de vervoerswetgeving in het kader van nationaal en internationaal wegvervoer in de juiste juridische context verduidelijken.
 • Kan relevante informatie in verband met de nationale en internationale wetgeving voor het wegtransport interpreteren en verwerken.
 • Kan ladingstariefberekeningen uitvoeren voor diverse voertuigtypes binnen het wegtransport.
 • Kan de evoluties op vlak van IT voor wegtransport toelichten.
 • Kan actualiteit m.b.t. het wegtransport duiden en kaderen.
 • Kan verschillende vrachtwagentypes benoemen en karakteriseren.
 • Kan de organisatie van het wegtransport toelichten.
 • Kan de nodige documenten voor wegtransport opnoemen en met inachtname van de vervoerswetgeving en de deontologische regels van het beroep invullen.
 • Kan in een concrete situatie wegtransport organiseren.
 • Kan een overzicht geven van de asbelastingen voor de verschillende voertuigtypes.
 • Kan berekeningen maken mbt de zekering van de lading adhv de voorgeschreven technieken.
 • Kan de reglemenering betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen in het kader van nationaal en internationaal wegtransport verduidelijken.
 • Kan relevante informatie in verband met de nationale en internationale wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het wegtransport interpreteren en verwerken.
 • Kan duurzame, innovatieve intiatieven binnen het wegtransport opzoeken en toelichten.
 • Kan eenvoudige maatregelen en initiatieven formuleren voor het verduurzamen van concrete wegtransporten.

Inhoud

Actuele problemen, zoals de aanhoudende vraag naar meer vervoer bij een groeiende economie, evenals structurele problemen (bv. het tekort aan chauffeurs, tekort aan beschikbare vrachtwagens, de bereikbaarheid door het dichtslibben van de hoofdverbindingen,…) dragen bij tot het meer zelfbewust en meer strategisch gericht worden van de wegvervoersector.

De Belgische transportbedrijven dienen in de toekomst uit te kijken naar alternatieven zoals het zich terugplooien op de binnenlandse markt, meer logistieke diensten aanbieden, een gespecialiseerd transport naar voor schuiven of over de grenzen heen kijken. Het leveren van een specifieke knowhow en een totaal pakket van performante serviceverlening in transport en logistiek blijven een sterkte in de concurrentiestrijd.

In de opleiding Wegtransport wordt kennis gemaakt met specifieke technologieën, gebruiken en documenten van deze transmodus:

 • De reglementering betreffende het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding komt aan bod.
 • Er wordt ingezoomd op de wegtransportsector, de toegang tot het beroep, de nationale / internationale vergunningen en het dienstenpakket en de transportplanning.
 • Transportmanagementsystemen worden aangehaald.
 • Het vervoerscontract, de aansprakelijkheidsregelgeving en de boorddocumenten worden in detail bestudeerd.
 • Uitzonderlijkvervoer, aslasten en ladingzekeringsmethoden, gekoelde transporten, goederen onder douane toezicht komen eveneens aan bod.
 • Ook wordt dieper ingegaan op het vervoer van gevarengoed en de specifieke regelingen ervan.
 • Bovendien wordt de actualiteit gevolgd en wordt op nieuwe ontwikkelingen en regelgevingen ingegaan.
 • Tevens komen duurzaamheid, veiligheid, digitalisering en sociale regelgeving aan bod.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan de complexe regelgeving, procedures en tarifering binnen een (inter)nationale logistieke context toepassen
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiële, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten en via email.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPortfolio15,00
Periode gebondenSchriftelijk examen85,00Een combinatie van open en gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Een combinatie van open en gesloten vragen.

Andere studiematerialen

Via Chamilo

De syllabus en powerpointpresentaties worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten verbonden aan lezingen, seminarie, gastsprekers:

Kosten worden gespreid over alle studenten (relatiegeschenk + kilometervergoeding).


Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.