Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Design Thinking Lab34930/4145/1819/1/89
Studiegids

Design Thinking Lab

34930/4145/1819/1/89
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • KMO-management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege
Werkcollege18,00 uren
Zelfstudie57,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Cornelis Anja
Andere docenten: Van Wassenhove Tom
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

1. Kan gedrag observeren, sturen en herhaalbaar maken binnen diverse contexten door het iteratief doorlopen en toepassen van de stappen van design thinking

2. Kan zich inleven in de vraag van een specifieke opdrachtgever en deze vraag uitwerken tot een tastbaar eindresultaat

3. Kan constructief samenwerken in een multidisciplinaire context

Inhoud

Studenten kunnen kiezen uit een reeks uitdagingen van een welbepaalde cliënt (bijvoorbeeld bewoner, ondernemer, student, bedrijf of beleid) om een stad mee te transformeren naar de stad van de toekomst.
Studenten werken in interdisciplinaire teams en onder begeleiding van experten een oplossing of aanpak uit voor één of meerdere challenges. Daarbij wordt een design thinking proces doorlopen en toegepast.
Competenties zoals ondernemingszin en burgerzin, duurzaamheid, afbakenen van een opdracht, ideeën uitwerken en creativiteit, projectmanagement en samenwerking met direct en indirect betrokken stakeholders staan centraal om een degelijk eindresultaat te bereiken.

Meer info over dit keuzevak vind je op : www.broeikas.be/labs

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Geen specifieke begincompetenties.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan projectmatig werken en een onderzoek stapsgewijs en op een professionele manier ontwerpen en uitvoeren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht

Begeleiding

Coaching en bijsturing van de studententeams of individuele studenten tijdens consultaties.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00model/product/ontwerp
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenPaper100,00model/product/ontwerp

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Alle details m.b.t. dit project zijn te vinden in de opdrachtomschrijving
Bijkomende informatie en studiemateriaal worden gepost op Chamilo

Studiekosten

Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - Kosten verbonden aan de uitvoering van het project zijn ten laste van de student.