Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Logistics lab34684/4144/1819/1/74
Studiegids

Logistics lab

34684/4144/1819/1/74
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk60,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie15,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Celis Kerstien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Taaloverschrijdend
Kalender: Academiejaar

Doelstellingen

Kan zijn kennis uit verschillende subdomeinen (forecasting, inkoop, distributie, vooraadbeheer, transport, douane, …) van de logistiek toepassen op een reële context.
Kan observaties en beroepsrelevante informatie verwerken in een portfolio en heeft hierbij oog voor duurzaamheid, innovatie en digitalisering

Inhoud

De voornaamste doelstelling van dit opleidingsonderdeel is het bevorderen van de kritische zin, het observatievermogen en de leergierigheid van de student, alsook de integratie van meerdere disciplines. De student leert vakoverschrijdend denken en komt hierdoor dichter te staan bij reële praktijksituaties.


De student leert zijn reeds verworven kennis en vaardigheden linken aan terreinobservaties in binnen- en buitenland. Hij neemt op een kritische manier deel aan gastcollege's en put hiervoor uit zijn verworven kennis en eigen ervaring.

De student neemt zelf ook initatief om deel te nemen aan relevante logistieke workshops, seminaries, congressen, beurzen, ...

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren

Onderwijsvorm

  • Demonstratie
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Excursie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPortfolio100,00Zie evaluatiekaart op Chamilo.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPortfolio100,00Zie evaluatiekaart op Chamilo.

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Aanvullend materiaal (planning, evaluatiekaart, ...) wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten verbonden aan uitstappen, gastsprekers:

Kosten transport, toegangsgelden, overnachtingen, ... (de kosten worden verspreid over alle deelnemende studenten).

Kosten gastsprekers worden gespreid over alle studenten (relatiegeschenk + kilometervergoeding).


Facultatief:

Kosten voor eigen initiatieven (transport, toegangsgelden, ...)

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.