Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Personenbelasting I34356/4144/1819/1/77
Studiegids

Personenbelasting I

34356/4144/1819/1/77
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy-fiscaliteit
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Personenbelasting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Wante Peter
Andere docenten: Hermanns Severine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Kan de basisbegrippen van de personenbelasting toelichten
Kan de belastbare inkomsten van natuurlijke personen toelichten
Kan de inhoud van de vakken van de aangifte personenbelasting toelichten
Kan de uitgaven die recht geven op belastingvermindering toelichten
Kan fiscale documenten en de wettelijk vereiste stukken inzake personenbelasting verzamelen, gebruiken en uitleggen
Kan de aangifte personenbelasting optimaal invullen
Kan de belasting berekenen van een aangifte personenbelasting
Kan de fiscaal aftrekbare kosten in de personenbelasting bepalen
Kan het belastbaar inkomen berekenen

Inhoud

Algemene situering van de fiscale wetgeving

Inleidende studie van de personenbelasting

Kenmerken en basisbegrippen
Persoonlijke gegevens en gezinslasten
Inkomsten van onroerende goederen: aangifte en berekening van het belastbaar onroerend inkomen
Beroepsinkomsten en beroepskosten: aangifte van de beroepsinkomsten uit deel 1 van de aangifte en berekening van het belastbaar beroepsinkomen
Ontvangen onderhoudsuitkeringen: aangifte en belastbaar bedrag
Aftrekbare bestedingen: de uitkeringen tot onderhoud
Uitgaven die recht geven op een gewestelijke belastingvermindering
Uitgaven die recht geven op een federale belastingvermindering
Bepaling van het belastbaar inkomen en van de verschuldigde belasting
Opmerking: de woonfiscaliteit wordt behandeld in 'Personenbelasting II en procedures' in het tweede modeltraject

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindcompetenties Secundair Onderwijs

Eindcompetenties (lijst)

Kan fiscale dossiers beheren en fiscale verplichtingen vervullen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
  Extra informatie: begeleide oefeningen

Begeleiding

De lector staat ter beschikking voor vragen voor, tijdens en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00
Niet-periode gebondenSchriftelijk examen20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Personenbelasting initiatiecursusVerplicht
 • Auteur: Jos Vervoort
 • Uitgever: Fiscaal Informatief - Wolters Kluwer
 • Editie: 2018-2019
 • ISBN-nr: 978-10-902-3104-8

Trefwoorden

Personenbelasting I