Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Juridische basisvorming voor marketeers34016/4144/1819/1/60
Studiegids

Juridische basisvorming voor marketeers

34016/4144/1819/1/60
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Ossieur Stanislas
Andere docenten: Coorde Dirk, Quireyns Geraldine, Vandenbussche Nathalie, Van Sinay Carole
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

De studenten kunnen aantonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid. Zij kunnen begrippen zoals monarchie, democratie, federale staat, scheiding der machten etc. definiëren. Zij erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de 3 machten (WM, UM en RM) in onze democratische staat.
Kan de internationale, Europese en nationale rechtsorde (opbouw en normen) beschrijven en verduidelijken
Kan elementaire rechtsregels uit het handelsrecht beschrijven en verklaren
Kan elementaire rechtsregels uit het merken- en auteursrecht beschrijven en verklaren
Kan het wetgevend kader voor het contracteren beschrijven en verklaren (verbintenissenrecht)
Kan de rechtsregels uit Wet marktpraktijken en consumentenbescherming toepassen op eenvoudige casussen

Inhoud

Structuren en instellingen
De handelaar en handelsdaden- de handelszaak
Betalingsachterstand bij handelstransacties
Vennootschapsrecht - nv en bvba
Overeenkomsten met tussenpersonen
Het consumentenkrediet
Intellectuele rechten
Inleiding en sanctieregeling-

Wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming
Correcte informatie en misleidende reclame
Vergelijkende reclame
Prijsvermindering en solden
Loterijen, kansspelen en wedstrijden
Gezamenlijk aanbod of koppelverkoop
Verkoopmethoden buiten de onderneming
Verkoop met verlies

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs

Eindcompetenties (lijst)

Kan waken over de toepassing van de handelswetgeving, de wetgeving intellectuele rechten, wet Marktpraktijken en consumentenbescherming, de privacywetgeving

Onderwijsvorm

 • Peerteaching
 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback 

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00
Niet-periode gebondenPresentatie20,00bestaande uit twee opdrachten: (1) schriftelijke opdracht én (2) mondelinge opdracht bestaande uit o.m. het geven van een presentatie en deelname aan interactief debat
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00thema’s handboek én thema’s opdrachten studenten

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
100 marketingvragen juridisch beantwoordVerplicht
 • Auteur: T. Heremans
 • Editie: recente versie
 • ISBN-nr: 978-10-902-3053-9
Praktisch economisch rechtVerplicht
 • Auteur: G. Ghysels en J. Roodhooft
 • Editie: recente versie
 • ISBN-nr: 978-90-306-9224-9

Andere studiematerialen

Het is aanbevolen zich het boek 'Inleiding tot het recht' aan te schaffen.

Specificaties:

Auteur: Mark Van Hoecke , Boudewijn Bouckaert , Philippe Thion
Uitgeverij: ACCO Uitgeverij
Versie: recentste versie
ISBN-nummer: 9789033495519

Studiekosten

kosten handboeken