Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Project: merkenbeleid34012/4144/1819/1/21
Studiegids

Project: merkenbeleid

34012/4144/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk42,00 uren
Hoorcollege6,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie52,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Geeter Anne
Andere docenten: Chaltin Joanna, Desmet Regine, Dierickx Isabelle, Lavaerts Peter, Van Lembergen Kathleen, Verbist Linda
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Kan een merk, het belang, de waarde en de functie van een merk benoemen
Kan inzien dat een merkenstrategie de positie van een onderneming kan versterken
Kan methodieken beschrijven voor het ontwikkelen van toekomstbestendig en betekenisvolle merken die maatschappelijk relevant zijn op de lange termijn
Kan de basisprincipes van het merkenrecht weergeven
Kan de pijlers benoemen voor een effectief merkenmanagement
Kan de meetprocedures beschrijven die marketeers kunnen opzetten om te meten hoe goed hun merk het doet
Kan benoemen hoe merkgroei kan gerealiseerd worden in een eenvoudige bedrijfscase
Kan het merkenbeleid van een onderneming/organisatie in kaart brengen, analyseren en evalueren
Kan beleidsbeslissingen en/of keuzes analyseren en (onder begeleiding) onderbouwde suggesties formuleren met het oog op een duurzame beleidsontwikkeling, ook wanneer dit niet meteen op korte termijn of enkel vanuit economisch-financieel oogpunt aangewezen lijkt
Kan een communicatie-opdracht voorbereiden in een eenvoudige context
Kan een gepaste structuur selecteren en toepassen voor een taaltaak in een eenvoudige context
Kan de effectiviteitseisen toepassen (correct, duidelijk, efficiënt, gepast, aantrekkelijk)
Kan de vormkenmerken toepassen in taaltaken in een eenvoudig context
Kan een taaltaak reviseren

Inhoud

Waarom merken
Impact van merk op mens, markt en maatschappij
Merkencreatie (incl. de juridische aspecten)
Merkenbeleid
Merkenanalyse
Digital branding
Duurzame merken

Taaltaken:
1 toepassen hele communicatieprocedure (4 stappen) in:
- Mail naar externe doelgroep voor informatieaanvraag
- Korte presentatie voor hoger management waarin resultaat voorgesteld en verantwoord/verdedigd wordt
2 vastzetten van formuleervaardigheid (stap 3) met focus op:
- Formuleren van merkmeerwaarde
- Formuleren van slogan

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Inleiding marketing OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingmanagement.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan vanuit een strategisch kader een strategisch marketingbeleid(-plan) ontwikkelen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen
Kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het behalen van kwaliteitsvolle collectieve resultaten
Kan ethisch en vanuit duurzaamheidsprincipes handelen met in acht name van de beroepsdeontologie

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Lezing/getuigenis/gastspreker
  Extra informatie: indien opportuniteit zich voordoet
 • Oefensessie
 • Opdracht
 • Online leren

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback:
- Op afspraak (collectief)
- Tijdens de les
- Mondelinge feedback van docent
Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen25,00Schriftelijk examen bestaande uit meerkeuzevragen zonder GIS correctie + open vragen
Niet-periode gebondenVerslag65,00zie evaluatiekaart
Periode gebondenPresentatie10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenPresentatie10,00
Periode gebondenSchriftelijk examen25,00
Niet-periode gebondenVerslag65,00zie evaluatiekaart

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Strategisch merkenmanagementVerplicht
 • Auteur: Kevin Lane Keller, Ruud Heijenga en Erik Schoppen
 • Uitgever: Pearson Benelux
 • Editie: vierde editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3308-4
TekstvaardigVerplicht
 • Auteur: Baert, M-A en De Witte, A
 • Uitgever: Van In
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-634-4184-1

Studiekosten

incentive gastsprekers : 1 euro