Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Productbeleid34011/4144/1819/1/84
Studiegids

Productbeleid

34011/4144/1819/1/84
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Chaltin Joanna
Andere docenten: De Geeter Anne, Lavaerts Peter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Kan het productbeleid situeren in de marketingmix
Kan de componenten van een productbeleid (kernproduct, verpakking en design, assortimentsbeleid, servicebeleid…) toelichten
Kan de componenten van een productbeleid (kernproduct, verpakking en design, assortimentsbeleid, servicebeleid…) toepassen op een praktijkcase

Inhoud

1. Productbeleid als onderdeel marketingmix
2. Productbeleidsstrategieën: Assortimentsbeslissingen-Productlijnbeslissingen -Productlevenscyclusstrategieën
3. Productbeleidsinstrumenten: Soorten producten-Productkwaliteit en klantenservice-Vormgeving en verpakking
4. Productinnovatie: Soorten innovatie- Bronnen van innovatie – Innovatieproces - Introductie van een innovatief product

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Inleiding marketing OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingmanagement.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan vanuit een strategisch kader een strategisch marketingbeleid(-plan) ontwikkelen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen

Onderwijsvorm

  • Activerend hoorcollege
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Oefensessie

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback:
Feedback tijdens de les

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00schriftelijk examen bestaande uit open en gesloten vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00schriftelijk examen bestaande uit open en gesloten vragen

Studiekosten

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten