Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Marktonderzoek I34009/4144/1819/1/16
Studiegids

Marktonderzoek I

34009/4144/1819/1/16
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Coppens Alexandra
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Kan een duidelijke afgebakende probleemstelling helder formuleren.
Kan een heldere en afgebakende onderzoeksvraag formuleren
Kan onderzoeksresultaten aftoetsen aan criteria van goed onderzoek
Kan vanuit de onderzoeksvragen de juiste onderzoeksvorm en -methodiek kiezen en rechtvaardigen
Kan een onderzoeksplan opmaken
Kan heldere conclusies trekken als antwoord op de onderzoeksvragen en het formuleren van een oplossing
Kan de meest gangbare statistische begrippen m.b.t. gegevensverzameling toepassen op een bedrijfscase

Inhoud

Stappen binnen een onderzoek: probleemstelling-onderzoeksvragen-methodologie/gegevensverzameling - gegevensverwerking - conclusie en rapportering
Steekproeftrekking: populatiespecificatie, steekproefkader, soorten steekproeven, steekproefgrootte
Kwalitatief onderzoek: methode en verwerking
Gestructureerde ondervraging: methode en opstellen van vragenlijsten
Gegevensanalyse: univariate analyse en statistische validering

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Onderzoeksvaardigheden.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan projectmatig werken en een onderzoek stapsgewijs en op een professionele manier ontwerpen en uitvoeren
Kan relevante gegevens met betrekking tot markten en marketingactiviteiten verzamelen,interpreteren,analyseren en gangbare modellen en tools innovatef aanwenden bij het formuleren van een oplossing/of het identificeren van opportuniteiten

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Activerend hoorcollege
 • Lezing/getuigenis/gastspreker
  Extra informatie: indien de opportuniteit zich voordoet
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Formatieve feedback:
Feedback tijdens de les

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Schriftelijk examen bestaande uit meerkeuzevragen met GIS-correcties + open vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Schriftelijk examen bestaande uit meerkeuzevragen met GIS-correctie + open vragen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht
 • Auteur: Marc De Laet- Pol Toye
 • Uitgever: de Boeck
 • Editie: juni 2018
 • ISBN-nr: 978-90-306-8696-5

Andere studiematerialen

Slides op Chamilo