Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Marketing Intelligence I34008/4144/1819/1/79
Studiegids

Marketing Intelligence I

34008/4144/1819/1/79
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eynde Ruth
Andere docenten: Van Baelen Freek
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Kan het begrip (small en big) data duiden
Kan aantonen waar de uitdagingen liggen voor bedrijven m.b.t. data
Kan het begrip data-driven marketing duiden
Kan de trends en de ontwikkelingen van data-driven marketing benoemen
Kan aantonen hoe waarde kan gecreëerd worden met data analytics
Kan de geschikte data/marketingmetrics identificeren, berekenen en interpreteren
Kan het begrip Marketing Intelligence duiden

Inhoud

De rol van data analytics binnen marketing

Redenen voor het inzetten van data

Data analytics binnen strategie en organisatie

Marketing Intelligence Systemen

Marketing Metrics

Privacy

Big data

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs

Eindcompetenties (lijst)

Kan een Marketing Intelligence systeem ontwikkelen om data te beheren, gericht te zoeken naar verbanden in data, data te visualiseren met als doel fundamenten voor vernieuwende Marketingbeleidsbeslissingen op te bouwen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback:
Feedback tijdens de les

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Basisboek digital analyticsVerplicht
 • Auteur: Danny Oosterveer
 • Uitgever: Noordhoff Uitgevers
 • Editie: eerste druk
 • ISBN-nr: 978-90-018-7819-1

Andere studiematerialen

Aanvullend leermateriaal via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Handboek tegen marktprijs (ongeveer 30 euro)

Trefwoorden

Marketing intelligence

MIS

Big data

Data analytics