Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Trendanalyse34005/4144/1819/1/74
Studiegids

Trendanalyse

34005/4144/1819/1/74
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Couck Petra
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Kan de verschillende types trends en het begrip trendanalyse toelichten
Kan veranderingen in de praktijk spotten, selecteren en documenteren (SCAN)
Kan de gespotte observaties analyseren om op deze manier veranderingspatronen te detecteren (ANALYSE)
Kan op basis van een fictieve briefing de resultaten van het trendonderzoek toepassen en presenteren (APPLY)
Kan binnen het proces van trendonderzoek verschillende tools gebruiken en uitwerken

Inhoud

Inleiding tot trendonderzoek
Definities: trend, trendanalyse, trendniveaus, drijvende krachten, values en needs, adopters of innovation, trend research cycle,…
Fasen in het trendonderzoek
o SCAN: detecteren van verandering in 3 stappen nl. spotten, selecteren en documenteren via desk- en fieldresearch
o ANALYSE: betekenis geven aan de observaties in functie van de toekomst in 3 stappen nl. clusteren, valideren en labelen
o APPLY: toepassen en communiceren van de resultaten (tailor made) binnen elke type innovatieproces in 3 stappen nl. scope, communiceren, vertalen
Gebruik van trend- en brainstormtools, mindmapping, moodboards, Valuefit Canvas, Consumer Trend Canvas,…

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs

Eindcompetenties (lijst)

Kan projectmatig werken en een onderzoek stapsgewijs en op een professionele manier ontwerpen en uitvoeren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPortfolio100,00zie evaluatiekaart
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPortfolio100,00zie evaluatiekaart

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
How to research trendsVerplicht
 • Auteur: Els Dragt
 • Uitgever: BIS Publishers
 • ISBN-nr: 978-90-636-9433-3

Studiekosten

Kosten verbonden aan de extra muros activiteiten o.a. de Trendtour (5 EUR)

Kosten verbonden aan de workshops zoals eigen knip- en plakmateriaal en tijdschriften (10 EUR)