Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Consumentenpsychologie33995/4144/1819/1/25
Studiegids

Consumentenpsychologie

33995/4144/1819/1/25
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
 • Bachelor in het office management
  Afstudeerrichting:
  • management assistant
  Keuzepakket:
  • 3MA - Expertentraject, minstens 9 studiepunten
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Consumentenpsychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Der Elst Sarie
Andere docenten: Swinnen Jeroen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Kan het begrip consumentengedrag duiden 
Kan de psychologische processen(individuele en groepsprocessen) beschrijven die het afnemersgedrag beïnvloeden 
Kan de (digitale) customer journey in kaart brengen 

Inhoud

Wat is consumentengedrag?
Informatieverwerking: perceptie en geheugen
Motivatie en consumentengedrag
Emotie en attitude
Leerprocessen in consumentengedrag
Persoonlijkheid en levensstijl
Consumptiecyclus
Gezin en huishouden
Referentiegroepen en -personen
Culturele invloeden in het consumentengedrag
(Digitale) Customer Journey

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs

Eindcompetenties (lijst)

Kan vanuit een strategisch kader een strategisch marketingbeleid(-plan) ontwikkelen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Lezing/getuigenis/gastspreker
  Extra informatie: indien opportuniteit zich voordoet

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Consumentenpsychologie, de basisVerplicht
 • Auteur: Guido Valkeneeers
 • Uitgever: Acco
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-94-637-9251-6

Studiekosten

Handboek

Incentive gastspreker : 0.5 euro

Trefwoorden

Consumentenpsychologie