Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim TMS33975/4144/1819/33973/36
Studiegids

Partim TMS

33975/4144/1819/33973/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Business software.
Studieomvang: 1 studiepunten
Gewicht: 1,00
Totale studietijd: 25,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk4,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege8,00 uren
Zelfstudie13,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Business software' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Business software', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Kan de evoluties op vlak van Transport management software toelichten.
 • Kan de evoluties op vlak van Transport management software kritisch analyseren en keuze motiveren.
 • Kan courante transportplanningssoftware karakteriseren.
 • Kan de basisfunctionaliteiten integreren en beheren in courante Transport management software.

Inhoud

 • Transportorder creatie, update, annulatie
 • Transportboeking (intern of onderaannemer)
 • Transportorder executie & dispatch
 • Groupage
 • Tarificatie

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAndere100,00Een transportdossier
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Computerexamen

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.


Business software

Transportmanagementsoftware - TAS-TMS