Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Business software33973/4144/1819/2/54
Studiegids

Business software

33973/4144/1819/2/54
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Partim ERP en WMS (3 studiepunten - gewicht: 3,00)
 • Partim TMS (1 studiepunten - gewicht: 1,00)
 • Partim Verdieping spreadsheettoepassingen (2 studiepunten - gewicht: 2,00)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Business software

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie39,00 uren
Partim TMS
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk4,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege8,00 uren
Zelfstudie13,00 uren
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk8,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie26,00 uren
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim ERP en WMSop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim TMSop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Verdieping spreadsheettoepassingenop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Glor Albert
Andere docenten: Cordonnier Cleo, Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
 • Kan de softwarestructuur beschrijven en analyseren.
 • Kan de activiteiten van het orderbeheer verklaren.
 • Kan de opbouw en structuur van business software uiteenzetten.
 • Kan de onderlinge relaties tussen de verschillende modules van een Business softwarepakket weergeven.
 • Kan verschillende bedrijfsprocessen (strategisch, aankoop, verkoop, logistiek, financieel beheer, HR, juridisch, ... ) integreren en beheren in courante business software. 
 • Heeft inzicht in CRM-toepassingen.
 • Kan courante warehouse/voorraadplanningssoftware karakteriseren.
 • Kan de basisfunctionaliteiten integreren en beheren in courante Warehouse management software.
 • Kan de evoluties op vlak van business software toelichten.
 • Kan de evoluties op vlak van business software kritisch analyseren en keuze motiveren.
Partim TMS
 • Kan de evoluties op vlak van Transport management software toelichten.
 • Kan de evoluties op vlak van Transport management software kritisch analyseren en keuze motiveren.
 • Kan courante transportplanningssoftware karakteriseren.
 • Kan de basisfunctionaliteiten integreren en beheren in courante Transport management software.
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
 • Kan KPI's definiëren, berekenen, analyseren en interpreteren obv ruwe data in een single dataset.
 • Kan gegevens op de meest efficiënte manier verwerken, bewerken, analyseren, voorstellen en interpreteren in een softwareprogramma om vrij zelfstandig complexe bedrijfskundige vraagstukken op te lossen en daarover te rapporteren.
 • Kan in een single dataset segmentatie toepassen.

Inhoud

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
 • ERP-pakket
 • Bedrijfsprocessen
 • CRM-pakket (beginselen)
 • WMS-pakket
Partim TMS
 • Transportorder creatie, update, annulatie
 • Transportboeking (intern of onderaannemer)
 • Transportorder executie & dispatch
 • Groupage
 • Tarificatie
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
Op een efficiënte manier werken met Excel.
Geïmporteerde gegevens startklaar kunnen maken en deze opnieuw kunnen exporteren.
Inleiding tot werken met databasefuncties.
Gegevens groeperen en overzichten maken.
Zelfstandig dashboards kunnen opstellen.
Vlot werken met KPI’s.
Oefeningen-opdrachten.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor ICT OF geslaagd of gedelibereerd voor ICT (Zelfstudie).

Begincompetenties

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.
Partim TMS
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Partim TMS
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiële, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht
Partim TMS
 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.
Formatieve feedback
Feedback op afspraak
Feedback tijdens de les
Mondelinge feedback van docent
Schriftelijke feedback van docent

Partim Verdieping spreadsheettoepassingen

Formatieve feedback - feedback tijdens de les.

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten (per email).

Evaluatie (lijst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAssessment50,00Case
Periode gebondenSchriftelijk examen50,00Schriftelijk examen op pc
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Schriftelijk examen op pc
Partim TMS
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAndere100,00Een transportdossier
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Computerexamen
Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenVaardigheidstest100,00Een ontwerp
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Computerexamen

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Business software (open source of via demo licentie)

Navision

Warehousemanagementsoftware

Partim TMS

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.


Business software

Transportmanagementsoftware - TAS-TMS

Partim Verdieping spreadsheettoepassingen
Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Business software

Office 2016, Adobe Reader

Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim ERP en WMS
Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.
Partim TMS
Facultatief:


Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.
35€ (TAS-TMS)

Partim Verdieping spreadsheettoepassingen

Facultatief:

Kosten voor installatie software (Office 2016, Adobe Reader) op eigen pc of laptop.

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.