Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Deutsch im Unternehmen II33972/4144/1819/1/19
Studiegids

Deutsch im Unternehmen II

33972/4144/1819/1/19
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Dyserinck Cathelyne
Taalvak: Ja, Duits
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Beschikt over voldoende woorden om elementaire communicatiebehoeften tot uiting te brengen (ERK-A2).
 • Gebruikt bepaalde eenvoudige constructies correct, maar maakt nog stelselmatig elementaire fouten. Toch is meestal wel duidelijk wat hij of zij probeert te zeggen (ERK-A2).
 • Kan korte, eenvoudige teksten begrijpen over vertrouwde zaken van concrete aard, die zijn geschreven in veelgebruikte vakgebonden taal (ERK-A2+).
 • Kan genoeg verstaan om te kunnen voldoen aan behoeften van concrete aard, mits er helder en langzaam wordt gearticuleerd (ERK-A2+).
 • Kan een korte ingestudeerde presentatie of beschrijving geven over een onderwerp dat betrekking heeft op zijn of haar vakgebied, en daarbij beknopt redenen en verklaringen geven voor meningen, plannen en handelingen (ERK-A2+).
 • Kan een beperkt aantal duidelijke vragen naar aanleiding van de presentatie of de beschrijving beantwoorden (ERK-A2+).
 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe informatie-uitwisseling vereisen over vertrouwde en alledaagse zaken uit de vakgebonden context (ERK-A2).
 • Kan inlichtingen geven en ontvangen over hoeveelheden, aantallen, prijzen, enzovoort (ERK-A2).
 • Kan zeer kort en elementair gebeurtenissen, activiteiten in het verleden en ervaringen met betrekking tot het vakgebied beschrijven (ERK-A2+).
 • Kan routinematige schriftelijke verzoeken om producten, diensten, etc. afhandelen, maar heeft hierbij soms hulp nodig (ERK-B1).

Inhoud

 • Herhaling, uitbreiding en toepassing van de essentiële grammaticale structuren die nodig zijn voor mondelinge en schriftelijke communicatie in de logistieke wereld.
 • Basisterminologie van internationale handel en logistiek .
 • Zakelijke correspondentie in een logistieke context (prijsaanvraag, offerte, bestelling, klachten, enz.) aan de hand van begrippenlijsten met idiomatische uitdrukkingen.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Deutsch für angehende Spediteure II OF simultaan te volgen met Deutsch im Unternehmen I.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAssessment10,00
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00
Niet-periode gebondenVaardigheidstest10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenMondeling examen10,00
Periode gebondenSchriftelijk examen90,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Exportwege neu 1 Wirtschaftsdeutsch, ArbeitsbuchVerplicht
 • Auteur: Gabriele Volgnandt, Dieter Volgnandt
 • Uitgever: Schubert Verlag
 • Editie: 2012
 • ISBN-nr: 978-39-413-2301-8
Exportwege neu 1 Wirtschaftsdeutsch, KursbuchVerplicht
 • Auteur: Gabriele Volgnandt, Dieter Volgnandt
 • Uitgever: Schubert Verlag
 • Editie: 2012
 • ISBN-nr: 978-39-413-2300-1
Kerngeschäft Deutsch. Duitse grammatica voor het hoger economisch onderwijsVerplicht
 • Auteur: Joop Wekking en Ton Janssen
 • Uitgever: Wolters-Noordhoff
 • Editie: 2011
 • ISBN-nr: 978-90-017-0270-0

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboeken:

€26,85 (Exportwege Kursbuch) & €13,96 (Exportwege Arbeitsbuch) en €24,75 (Kerngeschäft) - Normaal reeds aangekocht voor Deutsch im Unternehmen I.


Facultatief:


Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.