Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
English for logistics II33971/4144/1819/1/82
Studiegids

English for logistics II

33971/4144/1819/1/82
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Clercq Anne
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (ERK-B2)
 • Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of haar vakgebied. (ERK-B2)
 • Kan alle correspondentie begrijpen, een enkele keer met behulp van een woordenboek. (ERK-C1)
 • Kan een levendig gesprek tussen moedertaalsprekers volgen. (ERK-B2+)
 • Kan een argument stelselmatig opbouwen met de juiste benadrukking van belangrijke punten en ondersteunende relevante details. (ERK-B2+)
 • Kan een probleem uitleggen en duidelijk maken dat de dienstverlener of klant een concessie zal moeten doen. (ERK-B2)
 • Kan alle routinematige verzoeken om goederen of diensten hanteren. (ALTE-B2)
 • Kan berichten schrijven waaruit gradaties van emotie spreken, waarin het belang voor het bedrijf van gebeurtenissen en ervaringen wordt benadrukt en die commentaar geven op het nieuws en de visies van de geadresseerde. (ERK-B2)

Inhoud

 • Revisie van de belangrijkste grammaticale structuren.
 • Uitbreiding van de essentiële grammaticale structuren, met toepassing in een veelheid van professionele omstandigheden, bijvoorbeeld verbindingswoorden
 • Woordenschat, taaleigen en taalgebruik uit de domeinen: modes of transport; planning and arranging transport, shipping goods, documents and international payment
 • Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing: praktische conversaties, langere presentaties en discussies waarin logistieke problemen en oplossingen uit de eerder genoemde domeinen accuraat worden beschreven en mogelijke oplossingen worden afgewogen en tot in detail besproken met als output de schriftelijke neerslag van de bereikte oplossingen.
 • Luistervaardigheid: authentieke teksten uit de eerder vernoemde domeinen
 • Leesvaardigheid: gespecialiseerde rapporten, presentaties, leesteksten enz uit de eerder genoemde domeinen.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor English for logistics I OF geslaagd of gedelibereerd voor Engels EN (simultaan te volgen met English for logistics I OF geslaagd of gedelibereerd voor English for logistics II).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
  Extra informatie: Activeren gebeurt via het inventariseren van meningen, het stellen van vragen, het bediscussiƫren van stellingen of voorbeelden over de logistieke domeinen in dit opleidingsonderdeel
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.
Formatieve feedback.
Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAssessment30,00Verkoopgesprek: the modern Silk Road (per twee); aanbevelingen type verpakking: berekeningen uitleggen (individueel); het juiste transportmodel aanbevelen aan een klant met argumenten (per twee).
Periode gebondenSchriftelijk examen70,00Open en gesloten vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenMondeling examen30,001 van de opdrachten van eerste examenkans
Periode gebondenSchriftelijk examen70,00Open en gesloten vragen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
The Handbook of Logistics and Distribution ManagementVerplicht
 • Auteur: Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
 • Uitgever: Kogan Page
 • Editie: 6th Edition, January 2017
 • ISBN-nr: 978-07-494-7677-9

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabi en aanvullend lesmateriaal worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Handboek:

€50 (Richtprijs - Handbook of Logistics and Distribution Management) - Reeds gekocht voor English for Logistics I

Kosten verbonden aan de opdrachten:
bv. afdrukken opdracht, rapport, documentatie, eventueel verplaatsing, ...

Facultatief:
Kosten voor het printen van de syllabi en documenten op Chamilo.