Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Français appliqué à la logistique II33970/4144/1819/1/48
Studiegids

Français appliqué à la logistique II

33970/4144/1819/1/48
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Lammens Godelieve
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica en maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (ERK-B2)
 • Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of haar vakgebied. (ERK-B2)
 • Trefzekerheid in woordkeuze in onderwerpen van het vakgebied is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Kan correspondentie lezen met betrekking tot zijn of haar vakgebied en daarbij meteen de wezenlijke betekenis vatten. (ERK-B2)
 • Kan gesproken standaardtaal verstaan, hetzij in direct contact, hetzij via de media, over vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen die aangetroffen worden binnen het vakgebied. (ERK-B2+)
 • Kan een probleem uitleggen en duidelijk maken aan de dienstverlener of de klant. (ERK-B2)
 • Kan gedetailleerde informatie met betrekking tot het (bredere) vakgebied betrouwbaar mondeling doorgeven. (ERK-B2+)
 • Kan alle routinematige verzoeken om goederen of diensten hanteren. (ALTE-B2)
 • Kan berichten schrijven waaruit gradaties van emotie spreken, waarin het belang voor het bedrijf van gebeurtenissen en ervaringen wordt benadrukt en die commentaar geven op het nieuws en de visies van de geadresseerde. (ERK-B2)

Inhoud

 • Schriftelijke zakelijke communicatie : brieven en e-mails.
 • Mondelinge communicatie: telefoongesprekken in zakelijke en professionele context.
 • Occasionele en systematische uitdieping en toepassing van het Franse taalsysteem.
 • Cijfermateriaal : afmetingen, bedragen, uurregelingen enz..
 • Formuleringen ivm geografische gegevens uit de EU en Frankrijk.
 • Opfrissing en uitbreiding van vakterminologie oa met betrekking tot de incoterms.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Frans OF geslaagd of gedelibereerd voor Français appliqué à la logistique I OF geslaagd of gedelibereerd voor Frans EN (simultaan te volgen met Français appliqué à la logistique I OF geslaagd of gedelibereerd voor Français appliqué à la logistique II).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Formatieve feedback

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPortfolio20,00
Periode gebondenSchriftelijk examen40,00Met vaardigheidstest.
Periode gebondenMondeling examen40,00Met vaardigheidstest.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenMondeling examen40,00
Periode gebondenSchriftelijk examen60,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Grammaire trajet Edition revueVerplicht
 • Auteur: Marie-Antoinette Raes, Frans De Clercq
 • Uitgever: Pelckmans
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-90-289-9015-9

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, alsook bijkomend materiaal zoals documentatie en extra oefenmateriaal worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboek:
€17,00 (Grammaire trajet) - Reeds gekocht voor Français.


Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.