Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Management accounting33969/4144/1819/1/14
Studiegids

Management accounting

33969/4144/1819/1/14
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Anrijs Els
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Kan verschillende soorten investeringen verduidelijken.
 • Kan verschillende selectiemethodes voor het nemen van investeringsbeslissingen uiteenzetten en uitvoeren.
 • Kan correct en systematisch de vereiste stappen uitvoeren m.b.t. investeringsbeslissingen en begrijpt de weerslag op de kostenstructuur.
 • Kan de principes en begrippen van kostenbeleid beschrijven en verduidelijken.
 • Kan verschillende soorten kosten onderscheiden en toepassen op specifieke bedrijfssituaties.
 • Kan beleidsondersteunende kostprijsinformatie genereren en evalueren, gebruik makende van diverse methoden van kostencalculatie.
 • Kan de technieken en aandachtspunten van management accounting in de logistieke sector uitvoeren binnen een eenvoudige bedrijfscontext.
 • Kan a.d.h.v. specifieke informatie uit de algemene boekhouding de kostprijs van een rit bepalen.

Inhoud

Introductie tot management accounting

Management accounting in planning en strategie van de onderneming

Investeringsbeslissingen

Inleiding Cost accounting

Kostprijsmethodes in de logistieke sector


Toepassingen:

 • investeringsvraagstukken
 • kostprijsmethodes
 • kostprijs van een rit

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie II.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan binnen een logistieke context een financieel beleid ontwikkelen en uitvoeren en kan op korte en lange termijn adequate financiële beslissingen nemen

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent

Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent

Feedback tijdens de les of op afspraak

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAssessment40,00
Periode gebondenSchriftelijk examen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Onder voorbehoud kosten verbonden aan gastspreker:
Kosten gastsprekers worden gespreid over alle studenten (relatiegeschenk + kilometervergoeding).

 

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.