Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Douane, btw en accijnzen - introductie33968/4144/1819/1/77
Studiegids

Douane, btw en accijnzen - introductie

33968/4144/1819/1/77
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie39,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Celis Kerstien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Kan douane-, accijns- en btw-heffingen en invoerrechten berekenen.
 • Kan douanetechnische basisdocumenten en -begrippen in het kader van internationale transacties verduidelijken.
 • Kan douanetechnische basisdocumenten en -begrippen in de juiste context gebruiken.
 • Kan de evoluties op vlak van IT voor douane en btw toelichten.
 • Kan de courant gebruikte logistieke documenten (of informatieflows) en het doel ervan schetsen.
 • Kan actualiteit m.b.t. douane, accijnzen en btw duiden en kaderen.
 • Kan duurzame, innovatieve intiatieven in de douane & btw opzoeken en toelichten.

Inhoud

 • Betrokken partijen (douanevertegenwoordiger, de douane administratie, AEO)
 • Douane waarde en douanerechten 
 • HS-code
 • Douanebestemmingen (douaneregelingen)
 • Aanbrengen van goederen in de Unie
 • Enig Document
 • B.t.w. (enkel de basis)
 • Accijnzen (enkel de basis)

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie II.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan binnen een logistieke context een financieel beleid ontwikkelen en uitvoeren en kan op korte en lange termijn adequate financiële beslissingen nemen
Kan de complexe regelgeving, procedures en tarifering binnen een (inter)nationale logistieke context toepassen
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiële, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAssessment20,00
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Douane en Accijnzen ToegepastVerplicht
 • Auteur: Kerstien Celis en Josse Verbeken
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 3de editie
 • ISBN-nr: 978-10-902-3142-0

Andere studiematerialen

Via Chamilo
Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboek:
€30 (Douane en Accijnzen Toegepast)

Kosten aanvullende kopieën:

Ongeveer €1


Kosten verbonden aan uitstap, gastsprekers:
Kosten transport (ongeveer €14 voor de trein).

Kosten gastsprekers worden gespreid over alle studenten (relatiegeschenk + eventueel kilometervergoeding).

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.