Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Supply Chain Planning33967/4144/1819/1/43
Studiegids

Supply Chain Planning

33967/4144/1819/1/43
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Kan vraagvoorspellingstechnieken beschrijven en verduidelijken.
 • Kan vraagvoorspellingstechnieken in concrete situaties toepassen.
 • Kan de betrouwbaarheid van een forecast inschatten.
 • Kan een Distribution Requirements Planning model uitrekenen.
 • Kan de kosten berekenen verbonden aan verschillende distributienetwerken.
 • Kan technieken om stadsdistributie te optimaliseren toepassen.
 • Kan binnen de inhoud van Supply Chain Planning KPI's definiëren, berekenen, analyseren en interpreteren.
 • Kan verschillende planningstechnieken met eigen woorden uitleggen.
 • Kan de gekozen SC opties? op strategisch, tactisch en operationeel niveau kritisch analyseren en motiveren.
 • Kan duurzame, innovatieve initiatieven binnen de Supply Chain Planning opzoeken en toelichten.

Inhoud

 • Manage phasing in & out of products
 • Demand management part 1 - Forecasting time series ( MA, ES) & calculating forecast accuracy (MAPE)
 • Demand management part 2  - Forecasting trends (single & multiple regression) & Seasonality
 • Order promising Available to promise, capable to promise, capable to deliver
 • Production management MRP II, Lean, QRM
 • Inventory management EOQ, safety stock, ordering policies
 • Sales & Operations planning Integration of all modules, optimization
 • Supply chain strategy Alignment, functional & innovative , outsourcing

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs.

Eindcompetenties (lijst)

Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen (theorie en oefeningen).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen (theorie en oefeningen).

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.