Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Warehousing Project33965/4144/1819/33963/70
Studiegids

Partim Warehousing Project

33965/4144/1819/33963/70
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Projecten Logistiek management.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 1,50
Totale studietijd: 37,50 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk33,50 uren
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Projecten Logistiek management' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Projecten Logistiek management', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Celis Kerstien
Andere docenten: De Clercq Anne, Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (ERK-B2)
 • Trefzekerheid in woordkeuze gerelateerd aan de topic van het project is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan.(ERK-B2)
 • Kan informatie, ideeën en meningen ophalen uit zeer gespecialiseerde bronnen binnen zijn of haar vakgebied. (ERK-B2+)
 • Kan mededelingen en berichten over concrete en abstracte onderwerpen gerelateerd aan zijn of haar vakgebied verstaan, die met een normale snelheid worden uitgesproken in standaarddialect. (ERK-B2)
 • Kan een duidelijke, stelselmatig ontwikkelde presentatie geven, met de nadruk op belangrijke punten en ter zake doende ondersteunende details. (ERK-B2+)
 • Kan zijn of haar mening bijdragen, verantwoorden en staande houden, alternatieve voorstellen beoordelen en hypothesen stellen en beantwoorden. (ERK-B2)
 • Kan gedetailleerde informatie betrouwbaar doorgeven. (ERK-B2)
 • Kan de goederenstromen en karakteristieken in een concreet magazijn aanduiden.

Inhoud

Warehousing project met focus op:

 • Gespecialiseerde woordenschat warehousing in context van 'The handbook of logistics and distribution management'
 • Presentatievaardigheden: phrases, opbouw, gepaste visuele ondersteuning, vragen kunnen beantwoorden
 • Schrijfvaardigheid: juiste register, taal en opbouw van een onderdeel van een rapport van de case

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
  Extra informatie: Hoe beginnen aan zo een opdracht? Welke keuzes maak je? Wat is mijn taalkundige voorbereiding?
 • Andere
  Extra informatie: Op vastgelegde data verplichte consultaties. Consultaties volgens gemaakte afspraak. Lector begeleidt het taalkundig aspect intensief.
 • Opdracht
  Extra informatie: De resultaten van de magazijnanalyse presenteren. De uitdaging is de juiste keuzes maken binnen het tijdsbestek. Een onderdeel van het Nederlandse rapport in het Engels schrijven en / of vertalen.

Begeleiding

 • Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
 • Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.
 • Formatieve feedback.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Zie details op evaluatiekaart op Chamilo.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenPaper100,00Zie evaluatiekaart op Chamilo.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
The Handbook of Logistics and Distribution ManagementVerplicht
 • Auteur: Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
 • Uitgever: Kogan Page
 • Editie: 6th Edition, January 2017
 • ISBN-nr: 978-07-494-7677-9

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.