Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Deutsch im Unternehmen I33962/4144/1819/1/67
Studiegids

Deutsch im Unternehmen I

33962/4144/1819/1/67
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie27,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Dhondt Cem
Taalvak: Ja, Duits
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Beschikt over voldoende woorden om elementaire communicatiebehoeften tot uiting te brengen (ERK-A2).
 • Gebruikt bepaalde eenvoudige constructies correct, maar maakt nog stelselmatig elementaire fouten. Toch is meestal wel duidelijk wat hij of zij probeert te zeggen (ERK-A2).
 • Kan korte, eenvoudige teksten begrijpen, geschreven met de meest gebruikte woorden (ERK-A2).
 • Kan gesproken taal verstaan die verband houdt met zaken van de meeste prioriteit in de vakgebonden context, mits er helder en langzaam wordt gearticuleerd (ERK-A2).
 • Kan simpele, voornamelijk op zichzelf staande frasen produceren over zakelijke onderwerpen (ERK-A1).
 • Kan op een simpele manier interactief zijn, maar de communicatie is volledig afhankelijk van herhaling, in langzamer tempo, herformulering en herstel (ERK-A1).
 • Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, en eenvoudige uitspraken doen en beantwoorden op het gebied van primaire behoeften of over zeer vertrouwde onderwerpen (ERK-A1).
 • Kan een reeks eenvoudige zinnen schrijven, verbonden door simpele voegwoorden als 'en', 'maar' en 'omdat' (ERK-A2).
 • Kan korte, gestandaardiseerde notities schrijven over zaken die direct nodig zijn (ERK-A2).
 • Kan een kort, eenvoudig bericht aannemen, mits hij of zij om herhaling en herformulering kan vragen (ERK-A2).

Inhoud

Deel 1

 
Communicatieve vaardigheden: vier basisvaardigheden (schrijven, lezen, luisteren, spreken) met bijzondere aandacht voor spelling en uitspraak.

Basisgrammatica aan de hand van doelgerichte oefeningen.

Woordenschat: basiswoordenschat.


Deel 2

Situationele conversatie- en correspondentietechnieken.

Woordenschatuitbreiding: algemeen economisch.

Uitbreiding van de grammaticale structuren en analyse van authentiek leermateriaal ter voorbereiding van de mondelinge en schriftelijke competenties die vereist zijn in de logistieke wereld.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen60,00
Niet-periode gebondenVaardigheidstest10,00
Niet-periode gebondenAndere20,00Verschillende opdrachten
Niet-periode gebondenAssessment10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere30,00Verschillende opdrachten (met mondelinge toelichting tijdens examenperiode)
Periode gebondenSchriftelijk examen70,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Exportwege neu 1 Wirtschaftsdeutsch, ArbeitsbuchVerplicht
 • Auteur: Gabriele Volgnandt, Dieter Volgnandt
 • Uitgever: Schubert Verlag
 • Editie: 2012
 • ISBN-nr: 978-39-413-2301-8
Exportwege neu 1 Wirtschaftsdeutsch, KursbuchVerplicht
 • Auteur: Gabriele Volgnandt, Dieter Volgnandt
 • Uitgever: Schubert Verlag
 • Editie: 2012
 • ISBN-nr: 978-39-413-2300-1
Kerngeschäft Deutsch. Duitse grammatica voor het hoger economisch onderwijsVerplicht
 • Auteur: Joop Wekking en Ton Janssen
 • Uitgever: Wolters-Noordhoff
 • Editie: 2011
 • ISBN-nr: 978-90-017-0270-0

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboeken:

€26,85 (Exportwege Kursbuch) & €13,96 (Exportwege Arbeitsbuch) en €24,75 (Kerngeschäft)


Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.