Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
English for logistics I33961/4144/1819/1/33
Studiegids

English for logistics I

33961/4144/1819/1/33
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Clercq Anne
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (ERK-B2)
 • Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of haar vakgebied. (ERK-B2)
 • Kan informatie, ideeën en meningen ophalen uit zeer gespecialiseerde bronnen binnen zijn of haar vakgebied. (ERK-B2+)
 • Kan de hoofdgedachten begrijpen van naar inhoud en vorm complexe gesproken tekst in een standaarddialect over concrete en abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. (ERK-B2 )
 • Kan heldere, gedetailleerde teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met zijn of haar vakgebied waarin informatie en argumenten uit verschillende bronnen worden bijeengevoegd en beoordeeld. (ERK-B2)
 • Kan berichten aannemen waarin inlichtingen worden gegeven of problemen worden uitgelegd. (ERK-vanaf B1 en hoger)

Inhoud

 • Revisie van de belangrijkste grammaticale structuren.
 • Uitbreiding van de essentiële grammaticale structuren, met toepassing in een veelheid van professionele omstandigheden, bijvoorbeeld het passief.
 • Woordenschat, taaleigen en taalgebruik uit de domeinen: logistieke jobs, value added services in logistics, inventory management, warehousing and storage (receptief en productief).
 • Mondelinge taalbeheersing: praktische conversaties, korte presentaties waarin logistieke oplossingen voor problemen uit de eerder genoemde domeinen worden voorgesteld en besproken.
 • Schriftelijke taalbeheersing: terminologie van logistics services, inventory management, warehousing and storage toegepast in authentieke settings in korte schriftelijke aanbevelingen, analyses, enz.   
 • Luistervaardigheid: authentieke teksten uit de eerder vernoemde domeinen.
 • Leesvaardigheid: gespecialiseerde rapporten en teksten uit de eerder genoemde domeinen.


Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor English for logistics I OF geslaagd of gedelibereerd voor Engels.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
  Extra informatie: Activeren gebeurt via het inventariseren van meningen, het stellen van vragen, het bediscussiƫren van stellingen of voorbeelden over de logistieke domeinen in dit opleidingsonderdeel
 • Oefensessie
  Extra informatie: Begeleide oefeningen, simulaties, debat, casus, presentatie
 • Opdracht

Begeleiding

 • Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
 • De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.
 • Formatieve feedback.
 • Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper10,00Een korte paper schrijven per twee op basis van een gespecialiseerd rapport over een logistiek domein dat in dit olod wordt behandeld.
Periode gebondenSchriftelijk examen90,00Open en gesloten vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen90,00Open en gesloten vragen
Periode gebondenPaper10,00Een korte paper indienen op basis van een gespecialiseerd rapport uit de logistieke domeinen behandeld in dit olod.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
The Handbook of Logistics and Distribution ManagementVerplicht
 • Auteur: Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
 • Uitgever: Kogan Page
 • Editie: 6th Edition, January 2017
 • ISBN-nr: 978-07-494-7677-9
2. Syllabi
English for Logistics IVerplicht
 • Auteur: Anne Marie De Clercq
 • Uitgever: HoGent
 • Editie: 2018-2019

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboek en syllabus:

€50 (Richtprijs - The Handboek of Logistics and Distribution management)

Syllabus tegen vastgelegde prijs per pagina (0,03 cent voor een zwart-wit en 0,06 cent voor een kleurenkopie).


Kosten verbonden aan de opdracht:

bv. afdrukken rapport, documentatie, eventueel verplaatsing, ...

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.