Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Français appliqué à la logistique I33960/4144/1819/1/96
Studiegids

Français appliqué à la logistique I

33960/4144/1819/1/96
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Lammens Godelieve
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica en maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (ERK-B2)
 • Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of haar vakgebied. (ERK-B2)
 • Trefzekerheid in woordkeuze in onderwerpen van het vakgebied is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan. (ERK-B2)
 • Kan snel lange, complexe vakgebonden teksten doorlezen en relevante details vinden. (ERK-B2)
 • Kan de hoofdgedachten begrijpen van naar inhoud en vorm complexe gesproken tekst in standaardtaal, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. (ERK-B2)
 • Kan duidelijke gedetailleerde beschrijvingen geven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op zijn/haar vakgebied. (ERK-B2)
 • Kan uitleggen waarom iets een probleem is, bespreken wat er vervolgens moet gebeuren, alternatieven vergelijken en tegen over elkaar stellen. (ERK-B1+)
 • Kan heldere samenhangende teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen binnen zijn of haar vakgebied door een reeks kortere afzonderlijke elementen lineair met mekaar te verbinden. (ERK-B1)

Inhoud

 • Case study met mondelinge en schriftelijke vaardigheidsoefeningen o.a. gesprekken en rollenspellen in beroepscontext, beschrijven van situaties, uitleggen van begrippen.
 • Studie van semi-authentieke en authentieke documenten ivm logistiek, warehousing, distributie, transport, mobiliteit en de daarbij horende vakterminologie.
 • Grammatica : occasioneel uitdiepen van het Franse taalstysteem en de eerder verworven kennis van de Franse grammatica consolideren.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Frans OF geslaagd of gedelibereerd voor Français appliqué à la logistique I OF geslaagd of gedelibereerd voor Frans.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.
Formatieve feedback

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenVaardigheidstest20,0010% mondelinge & 10% schriftelijke vaardigheden
Periode gebondenSchriftelijk examen50,00
Periode gebondenMondeling examen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenMondeling examen30,00
Periode gebondenSchriftelijk examen70,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Grammaire trajet Edition revueVerplicht
 • Auteur: Marie-Antoinette Raes, Frans De Clercq
 • Uitgever: Pelckmans
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-90-289-9015-9

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, alsook bijkomend materiaal zoals documentatie en extra oefenmateriaal worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboek:
€17,00 (Grammaire trajet) - Reeds gekocht voor Français.

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.