Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Business Process Management33959/4144/1819/1/62
Studiegids

Business Process Management

33959/4144/1819/1/62
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Glor Albert
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Kan de basisbegrippen, –principes en –technieken van Business process management en Business process modeling uiteenzetten.
 • Kan bedrijfsprocessen (strategisch, aankoop, verkoop, logistiek, financieel beheer, HR, juridisch, ... ) analyseren en hun samenhang zien, documenteren en modelleren.
 • Kan een (deel van) van een supply chain analyseren en hun samenhang zien, documenteren en modelleren in een processtroom diagram.
 • Kan een supply chain in een processtroom diagram voorstellen.
 • Kan de diverse theoretische benaderingen van kwaliteitszorg in de bedrijfswereld en meer specifiek in logistiek uiteenzetten.
 • Kan de diverse kwaliteitszorgsystemen -en technieken toepassen.

Inhoud

 • Basisbegrippen en -principes van Business process management
 • Basisbegrippen performantie management
 • BPMN Modelleringstechnieken
 • BPMN tools
 • BPM verbetertechnieken
 • Kwaliteitszorgsystemen: Lean, beginselen van Six Sigma, ...

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor ICT.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs.

Eindcompetenties (lijst)

Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.
Formatieve feedback
Feedback op afspraak
Feedback tijdens de les
Mondelinge feedback van docent
Schriftelijke feedback van docent

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper40,00Case
Periode gebondenSchriftelijk examen60,00Schriftelijk examen op pc
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Computerexamen

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Business software

Bizagi (open source - kan ook op thuis/op laptop geïnstalleerd worden)

Studiekosten

Kosten verbonden aan opdracht (bv. paper, verplaatsing…):
Studenten werken voor dit olod in een case uit en dienen een paper in.

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.