Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Financieel management33958/4144/1819/1/28
Studiegids

Financieel management

33958/4144/1819/1/28
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Anrijs Els
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Kan de inhoud van de rubrieken van de jaarrekening toelichten.
 • Kan diverse technieken van financiële analyse uiteenzetten.
 • Kan fundamentele financiële ratio's (ratioanalyse) berekenen en interpreteren.
 • Kan een kritisch oordeel vellen over de financiële situatie van een onderneming.
 • Kan het belang uiteenzetten van een goede kasplanning en beheer van het bedrijfskapitaal.
 • Kan kasplanning en beheer van bedrijfskapitaal evalueren en verbeteringen formuleren.
 • Kan de verschillende soorten financieringsvormen voor ondernemingen uiteenzetten.
 • Kan verschillende soorten financieringsvormen voor ondernemingen onderling vergelijken en de economische gevolgen ervan inschatten.
 • Kan de verschillende soorten zekerheden uiteenzetten.
 • Kan de verschillende soorten zekerheden bepalen, het risico inschatten en onderling vergelijken.
 • Kan bedrijfsinformatie ivm het rendement, de risico-analyse, terugbetalingscapaciteit, notoriëteit van de onderneming en zijn zaakvoerders selecteren, berekenen en kritisch beoordelen.
 • Kan initiatieven voor een duurzaam beleid binnen de onderneming evalueren en toelichten.
 • Kan de verschillende technieken om zich in te dekken tegen de risico's van internationale handel toelichten.

Inhoud

Inleiding tot financial accounting – de structuur van de jaarrekening

Beginselen van de financiële analyse: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, toegevoegde waarde

Financieringsvormen van de onderneming: werkkapitaal, kapitaalstructuur

Het extern financieringslandschap

De bank en het kredietdossier

Inleiding tot de bancaire financieringsmogelijkheden

De zekerheden en de waarborgstructuur

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie II.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan binnen een logistieke context een financieel beleid ontwikkelen en uitvoeren en kan op korte en lange termijn adequate financiële beslissingen nemen

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.

Feedback tijdens de les of op afspraak.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper40,00Financieel rapport
Periode gebondenSchriftelijk examen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.