Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Supply Chain Execution33957/4144/1819/1/91
Studiegids

Supply Chain Execution

33957/4144/1819/1/91
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Kan segmentatietechnieken toepassen.
 • Kan de basisonderdelen van productieplanning uitleggen.
 • Kan de verschillende planningstechnieken uitleggen.
 • Kan de functionaliteit van plannings- en simulatiesystemen uitleggen.
 • Kan in een concrete situatie orderbeloftetechnieken toepassen.
 • Kan een VMI plan uitrekenen.
 • Kan de verschillende magazijnactiviteiten uitleggen.
 • Kan de verschillende types magazijn uitleggen.
 • Kan de verschillende order picking strategieën uitleggen.
 • Kan de verschillende order picking media uitleggen.
 • Kan de nodige handling equipment binnen magazijn benoemen.
 • Kan het ontwerp van een magazijnlayout uitleggen.
 • Kan de voorraadregistratie en controle uitleggen.
 • Kan de verpakking van goederen uitleggen.
 • Kan de gevolgen van gevarengoed uitleggen.
 • Kan de goederenstromen en karakteristieken in een magazijn aanduiden en optimaliseren.
 • Kan binnen de inhoud van Supply Chain Execution KPI's definiëren, berekenen, analyseren en interpreteren.
 • Kan duurzame, innovatieve initiatieven binnen de Supply Chain Execution opzoeken en toelichten.

Inhoud

 • Verpakkingsmanagement
 • Inzicht in verschillende types gevarengoed, labeling, MSDS documentatie
 • Magazijnbeheer : Inbound, opslag & outbound activiteiten
 • Basisconcepten (Picker to Goods, Goods to Picker, automated picking)
 • Pickingmethodes (order, cluster, batch, zone, wave ) & picking media (papier, label, light, ….)
 • Principes om de magazijnlayout (nieuw of bestaand) te optimaliseren
 • Synchroon houden van fysieke en digitale voorraad. Cycle counting
 • Productiewijze volgens ontkoppelpunten MTS, MTO & ETO
 • Transportbeheer (FTL, LTL, pakket)
 • Time slot management
 • Cross docking

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen (theorie en oefeningen).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen (theorie en oefeningen).

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.