Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Spoor- en luchttransport33956/4144/1819/1/57
Studiegids

Spoor- en luchttransport

33956/4144/1819/1/57
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Michiels Luk
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Kan vervoerstechnische basisdocumenten en -begrippen in het kader van nationaal en internationaal spoorvervoer en luchtvracht verduidelijken.
 • Kan de vervoerswetgeving in het kader van nationaal en internationaal spoorvervoer en luchtvracht in de juiste juridische context uitleggen.
 • Kan relevante informatie in verband met de nationale en internationale wetgeving voor het spoorvervoer en de luchtvracht opzoeken, interpreteren en verwerken.
 • Kan kostprijsberekeningen uitvoeren voor spoorvervoer en luchtvracht volume/gewichtslimieten.
 • Kan de evoluties op vlak van IT voor spoorvervoer- en luchtvracht toelichten.
 • Kan actualiteit m.b.t. spoorvervoer en luchtvracht duiden en kaderen.
 • Kan verschillende wagontypes benoemen en karakteriseren.
 • Kan de (inter-)nationale organisatie van het spoorvervoer en de luchtvracht toelichten.
 • Kan de nodige vervoersdocumenten voor spoorvervoer en luchtvracht met inachtname van de vervoerswetgeving en de deontologische regels van het beroep invullen.
 • Kan in een concrete situatie spoorvervoer en luchtvracht organiseren.
 • Kan de verschillende actoren bij het organiseren van allerlei soorten luchtvrachtcargo benoemen.
 • Kan verschillende onderdelen en technische aspecten van cargovliegtuigen benoemen.
 • Kan duurzame, innovatieve intiatieven binnen de spoor- en luchtvrachtsector opzoeken en toelichten.
 • Kan eenvoudige maatregelen en initiatieven formuleren voor het verduurzamen van concrete spoor- en luchtvrachtprocessen.

Inhoud

Spoortransport

De globalisatie van de economie en meer specifiek de toenemende integratie van Europa liggen aan de basis van de groei van de totale transportsector.
De Europese Commissie (EC) is in de laatste 20 jaar zeer actief in het herstructureren van de Europese spoorwegvervoermarkt en het versterken van de positie van spoorwegen vis-à-vis andere vervoerwijzen geweest. Voor het ontwikkelen van een sterke en concurrerende spoorwegvervoerindustrie concentreert de EC zich op drie belangrijke gebieden:
• het ontwikkelen van een betere spoorwegvervoerinfrastructuur,
• het verbeteren van de interoperabiliteit en de veiligheid van nationale netwerken en
• het openen van de spoorwegvervoermarkt voor de concurrentie.

In de opleiding spoor transport wordt dieper ingegaan op:

• de geschiedenis en de positie van de spoorwegen in België en Europa,
• wordt er stilgestaan bij het Europese spoorbeleid,
• de structuur van de NMBS, en de nieuwe spelers worden toegelicht met betrekking tot het vrachtvervoer per spoor,
• het wagenpark,
• het vervoer van gevaarlijke goederen ,
• de organisatie van het goederenvervoer, o.a. Ten-T
• er wordt aandacht besteed aan de vervoersovereenkomst en de aansprakelijkheid,
• de krijtlijnen van prijszetting worden uiteengezet,
• actuele evoluties in de spoorvervoersector (bv. veiligheid,…) worden opgevolgd en behandeld binnen de hoorcolleges.

Luchttransport

Het internationaal luchttransport is zeer intens en levert een belangrijke bijdrage tot de economische welvaart in de wereld. Het is een belangrijke bron van tewerkstelling.
Door de ontwikkeling van de internationale handel kende het internationaal luchtvrachtvervoer de laatste decennia een groei die berekend wordt op 6% per jaar. Deze groei was vooral geconcentreerd op de gevestigde en de nieuwe industrielanden. Daarmee volgt het luchtvrachtvervoer de grote internationale handelsstromen.
De luchtvaartsector is één van de meest volatiele sectoren in de economie. Als het goed gaat met de economie neemt de vraag naar transport sterk toe. In tijden van economische recessie krijgt de sector het meestal zwaar te verduren.

In de opleiding luchttransport wordt dieper ingegaan op:

• het juridische kader en de aansprakelijkheids regels,
• goederenbehandeling in de luchtvaart,
• technische aspecten van het luchtvrachtvervoer,
• de betrokken tussenpersonen,
• actuele evoluties in de luchtvervoersector (bv. Duurzaamheid , digitalisering en veiligheid,…).

Naast de theoretische benadering bevat de cursus ook verschillende oefeningen:
• op het gebruik van air cargo schedules bij de keuze van een geëigende vlucht,
• de IATA-vrachtprijsberekening op basis van de TACT-rules en rates en de afwikkeling van een luchtvracht exportzending volgens de TACT-rules,
• het invullen van de luchtvrachtbrief.

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Wegtransport OF simultaan te volgen met Wegtransport.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan de complexe regelgeving, procedures en tarifering binnen een (inter)nationale logistieke context toepassen
Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten en via email.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenObservatie van functioneren van de student15,00
Periode gebondenSchriftelijk examen85,00Een combinatie van open en gesloten vragen + computerexamen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Een combinatie van open en gesloten vragen + Computer examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Spoorvervoer ToegepastVerplicht
 • Auteur: Filip Aerts, Yvan Smets, Jochen Maes
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-10-902-3576-3

Andere studiematerialen

Via Chamilo

De syllabus Luchttransport en de powerpointpresentaties worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboek en syllabus:
€30 (Richtprijs - Spoorvervoer toegepast).


Kosten verbonden aan lezingen, seminarie, gastsprekers:
Kosten worden gespreid over alle studenten (relatiegeschenk + kilometervergoeding).

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.