Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Supply Chain Basics33948/4144/1819/1/76
Studiegids

Supply Chain Basics

33948/4144/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Kan een kostenberekening (oa. de total landed cost) uitvoeren van een gegeven logistieke keten.
 • Kan onder begeleiding een (deel van) van een supply chain analyseren en hun samenhang zien, documenteren en modelleren.
 • Kan de verschillende activiteiten van het inkoopproces benoemen.
 • Kan verschillende inkooptactieken benoemen en karakteriseren.
 • Kan het doel en proces van leverancierscertificatie benoemen.
 • Kan de basisprincipes en basisprocedure van een tenderprocedure uiteenzetten.
 • Kan de functionaliteiten van e-procurement verklaren.
 • Kan een leveranciersanalyse uitvoeren.
 • Kan eenvoudige voorraadbeheermodellen benoemen en karakteriseren.
 • Kan de verschillende voorraadoptimalisatietactieken en -tools benoemen en karakteriseren.
 • Kan relevante voorraadbeheermodellen toepassen.
 • Kan een periodieke assortimentevaluatie van de voorraad uitvoeren.
 • Kan verschillende methodes van B2B distributie benoemen en uitleggen.
 • Kan verschillende methodes van B2C distributie uitleggen (incl. e-fulfilment).
 • Kan een waardeketen (value chain) en een aanvoerketen (supply chain) beschrijven.
 • Kan alle partijen in de supply chain duiden.
 • Kan de toegevoegde waarde van Logistieke Service Providers uitleggen.
 • Kan de ontkoppelpunten in een supply chain uitleggen.
 • Kan de afhankelijkheidsrelatie tussen verschillende doelstellingen binnen een supply chain verklaren.
 • Kan de activiteiten van de reverse logistics benoemen en verklaren.
 • Kan de structuur en het belang van een onderneming in de totale supply chain duiden.
 • Kan het logistieke basisjargon benoemen.
 • Kan KPI's definiëren, berekenen, analyseren en interpreteren - content Supply Chain Basics.
 • Kan duurzame, innovatieve initiatieven binnen de supply chain opzoeken en toelichten - content Supply Chain Basics.

Inhoud

 • P2P (procure-to-Pay proces)
 • Tactisch aankoopbeleid, uittekenen van een kwadrant-tabel
 • Objectieve leveranciersbeoordeling
 • Voorraadbeheer : vast of variabel bestelmoment
 • Stappenplannen voor voorraadoptimalisatie
 • 7 methodes van B2B distributie (direct, via retail DC, via supplier DC, crossdocking, groupage, koerier, stadsdistributie)
  diverse vormen van e-fulfilment (thuis, locker, winkel, afhaalpunt, enz)
 • Ontkoppelpunten STS, MTS, ATO, MTO, PTO & ETO
 • Levertijd verkorten, levertijdigheid, flexibiliteit, lage voorraden, hoge capaciteitsbenuttiging, lage operationele kosten
 • KPI berekening : levertijdigheid, doorlooptijd

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs.

Eindcompetenties (lijst)

Kan binnen een logistieke context een financieel beleid ontwikkelen en uitvoeren en kan op korte en lange termijn adequate financiële beslissingen nemen
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiële, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.