Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Transportgeografie33937/4144/1819/1/90
Studiegids

Transportgeografie

33937/4144/1819/1/90
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege16,00 uren
Werkcollege8,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Celis Kerstien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Kan de basisprincipes van transport toelichten.
 • Kan de belangrijkste (zee- en lucht-)havens, strategische doorgangen en bottlenecks op nationaal, Europees en mondiaal schaalniveau ruimtelijk situeren.
 • Kan de belangrijkste industriegebieden in de EU benoemen en ruimtelijk situeren.
 • Kan de belangrijkste knooppunten en assen in het (inter-)nationaal wegennet van verschillende vervoersmodi benoemen en ruimtelijk situeren.
 • Kan actualiteit m.b.t. transportgeografie duiden en kaderen.
 • Kan belangrijke transportroutes op diverse schaalniveaus schematiseren.
 • Kan ruimtelijke patronen in binnenlandse, Europese en mondiale handel duiden.
 • Kan de externe effecten van verkeer en transport duiden.
 • Kan soorten heffingsmechanismen van externe kosten benoemen.
 • Kan courante heffingsmechanismen ruimtelijk situeren.
 • Kan het belang van een duurzaam mobiliteits-en transportsysteem toelichten.
 • Kan verschillende soorten stadsdistributie benoemen en karakteriseren.
 • Kan de mogelijkheden en beperkingen van elk transportmiddel/-modi duiden.
 • Kan de transportmodi in verband brengen met elkaar, hun sterktes/zwaktes weergeven en de voor- en nadelen voor verschillende soorten goederen afwegen.
 • Kan duurzame, innovatieve initiatieven in transport(geografie) opzoeken en toelichten.
 • Kan eenvoudige maatregelen en initiatieven formuleren voor het verduurzamen en innoveren van transport.

Inhoud

• Het belang van transport en infrastructuur voor regionale ontwikkeling
• Basisprincipes van de (transport-)geografie - begrippenkader
• Mondiale handels- en transportstromen en het belang van locatie
• De transportgeografie van wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart en kustvaart, maritiem vervoer en luchtvaart (kenmerken, netwerk, strategische plaatsen, bottlenecks)
• Verduurzamen en innoveren van het transportsysteem (topics zijn oa. stadsdistributie, externe kosten, intelligente transportsystemen)
• De transportgeografie op Belgisch, Europees en mondiaal schaalniveau
• Kaderen van bovenvermelde inhoud in de actualiteit

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs.

Eindcompetenties (lijst)

Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de hoorcolleges en tijdens de oefensessies.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper20,00Product- en procesevaluatie - Studenten verzamelen in groep relevante informatie over een actueel transportgerelateerd thema in een wetenschappelijk rapport en lichten hun bevindingen mondeling toe.
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00Schriftelijk examen (gesloten boek) met een combinatie van open en gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00Schriftelijk examen (gesloten boek) met een combinatie van open en gesloten vragen.

Andere studiematerialen

Via Chamilo

De syllabus en powerpointpresentaties worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…):

Studenten schrijven voor dit olod in groep een informatiebundel. Eén versie per groep wordt als hard copy ingediend.

Kost: ongeveer 2 euro


Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.