Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Internationale handel33936/4144/1819/1/56
Studiegids

Internationale handel

33936/4144/1819/1/56
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

 • Kan de verschillende risico’s (commerciële, politieke, financiële, juridische, socio-economische...) verbonden aan de bedrijfsvoering en internationale handel verduidelijken.
 • Kan de verschillende risico’s (commerciële, politieke, financiële, juridische, socio-economische...) verbonden aan de bedrijfsvoering en internationale handel beoordelen in concrete bedrijfssituaties.
 • Kan leveringscondities tussen schakels in de logistieke keten benoemen en duiden.
 • Kan correcte leveringscondities in een concrete situatie hanteren.
 • Kan in de internationale handel de courant gebruikte logistieke documenten (of informatieflows) en het doel ervan schetsen.
 • Kan de basisprincipes van handel(-sbeleid) toelichten.
 • Kan belangrijke actoren op lokaal én op internationaal vlak opsommen en hun handelspolitieke maatregelen toelichten.
 • Kan actualiteit m.b.t. internationale handel duiden en kaderen
 • Kan duurzame, innovatieve intiatieven in de internationale handel opzoeken en toelichten.
 • Kan eenvoudige maatregelen en initiatieven formuleren voor het verduurzamen van de internationale handel.

Inhoud

 • Basisprincipes handel bv. comparatieve voordelen, handelsakkoorden, protectionisme/vrijhandel, export/import
 • Actoren in wereldeconomie bv. WTO, IMF, Wereldbank, handelsbeleid in VS, China en Rusland
 • Handelsrisico’s : vb. wisselkoersen, geopolitiek, …

Toepassingen:

 • Handelsverdrag opzoeken en voordelen toepassen
 • Incoterms
 • Handels- en transportdocumentatie

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs.

Eindcompetenties (lijst)

Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAssessment20,00
Periode gebondenAndere80,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere100,00Digitaal examen

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Syllabus, slides en oefeningen worden via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Facultatief:

Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.