Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Transport- en kredietverzekeringen33863/4144/1819/1/96
Studiegids

Transport- en kredietverzekeringen

33863/4144/1819/1/96
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
  Keuzepakket:
  • 3FV - Keuzeopleidingsonderdelen - 3 opleidingsonderdelen te kiezen voor minstens 10 studiepunten
  • 3FVSV - Keuzeopleidingsonderdelen (FVSV)
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Transport- en kredietverzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Haentjens Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

kan de verzekerbaarheid van transport- en kredietrisico's in ondernemingen identificeren
kan op basis van de juiste indicatoren de verzekerbaarheid van transport- en kredietrisico's analyseren en kritisch beoordelen
kan verzekeringsvoorwaarden analyseren en interpreteren om een schadedossier van een transport- en kredietverzekering af te handelen
kan de relevante gegevens verzamelen om een verzekeringsovereenkomst voor transport- en kredietrisico's op te stellen en te optimaliseren
kan de specifieke regels eigen aan transport- en kredietverzekeringen formuleren
kan poliswaarborgen en polisuitsluitingen van de transport- en kredietverzekering interpreteren en vergelijken tussen diverse maatschappijen
kan de specifieke wetgeving inzake transport- en kredietverzekeringen kritisch analyseren en toepassen in concrete situaties
kan controleren of de wetgeving en de specifieke regels correct worden nageleefd bij transport- en kredietverzekeringen
kan de verschillende transport- en kredietverzekeringsproducten benoemen en inhoudelijk toelichten
kan tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken voor de transport- en kredietverzekeringen
kan verzekeringsoffertes transport- en kredietverzekeringen vergelijken

Inhoud

1. Transportverzekeringen
•Transportterminologie en transportverzekeringsmarkt
•Zaakverzekering: goederenverzekering en cascoverzekering
•Aansprakelijkheidsverzekering: CMR-verzekering
•Schaderegeling, toepassingen en casussen in transport
•Organisatie en werking van de transportsector op nationaal en internationaal vlak
2. Kredietverzekering
•Terminologie en verzekeringsmarkt
•Principes van kredietverzekeringen
•Schaderegeling, toepassingen en casussen in kredietverzekeringen

Volgtijdelijkheid (VT)

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Transport- en kredietverzekeringenVerplicht
 • Auteur: Jan Haentjens
 • Editie: 2018 - 2019

Trefwoorden

transportverzekering

kredietverzekering