Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Toepassingen portefeuillebeheer33862/4144/1819/1/62
Studiegids

Toepassingen portefeuillebeheer

33862/4144/1819/1/62
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
  Keuzepakket:
  • 3FV - Keuzeopleidingsonderdelen - 3 opleidingsonderdelen te kiezen voor minstens 10 studiepunten
  • 3FVSV - Keuzeopleidingsonderdelen (FVSV)
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Toepassingen portefeuillebeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Doorslaer Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

De studenten zullen in dit opleidingsonderdeel een beleggingsportefeuille op een verantwoorde manier leren samenstellen en beheren. Hierbij zullen de studenten, steunend op de competenties verworven in het opleidingsonderdeel ‘Beurs en Beleggingen’, de gangbare selectiemethoden voor aandelen, obligaties en beleggingsfondsen aanleren en deze toepassen om een portefeuille samen te stellen, op te volgen en af te dekken. De studenten moeten in staat zijn om een beleggingsportefeuille aan te passen aan de veranderende economische en bedrijfseconomische realiteit en kunnen inspelen op opportuniteiten van een gewijzigd beursklimaat.

Inhoud

1. Principes van strategische en tactische portefeuillesamenstelling
2. Aandelenselectie op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performance
3. Obligatieselectie
4. Fondsenselectie
5. Gebruik van derivaten
6. Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Beurs en beleggingen EN geslaagd of gedelibereerd voor Financiƫle analyse.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan een financieel beleid en financiƫle beslissingen op korte en lange termijn kritisch doorlichten en beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen tijdens, voor en na de lesactiviteiten. Feedback tijdens de les op opdracht.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00
Niet-periode gebondenPaper20,00groepspaper + presentatie, details op evaluatiekaart op Chamilo
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Toepassingen portefeuillebeheerVerplicht
 • Auteur: Jan Van Doorslaer
 • Editie: 2018 - 2019

Trefwoorden

portefeuillebeheer