Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Commerciële training33851/4144/1819/1/76
Studiegids

Commerciële training

33851/4144/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Commerciële training
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie27,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Mestdagh Bruno
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

kan actief een commercieel gesprek voeren op basis van een behoeftenanalyse en het profiel van de klant
kan actief een onderhandelingsstrategie selecteren tijdens een commercieel gesprek.
kan actief alternatieve oplossingen aanbrengen tijdens een commercieel gesprek
kan actief en professioneel bezwaren weerleggen en klachten behandelen
kan op een actieve en professionele manier klantgericht en deontologisch correct handelen, rekening houdend met de wettelijke voorschriften
kan het belang van pro-actief handelen weergeven met het oog op een langetermijnrelatie

Inhoud

1. Verkopen van een dienst of product, zichzelf en het bedrijf.
2. Het belang en de kracht van empathie, projectie, lichaamstaal, emotionele intelligentie, zelfzekerheid en assertiviteit
3. Opbouwen en onderhouden van relaties
4. Deontologisch handelen
5. Trainen van essentiële commerciële vaardigheden

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen tijdens, voor en na de lesactiviteiten

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenMondeling examen50,00rollenspel
Niet-periode gebondenPaper30,00
Periode gebondenSchriftelijk examen20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenMondeling examen80,00
Periode gebondenSchriftelijk examen20,00

Trefwoorden

commerciële training