Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Risk- en bankmanagement33850/4144/1819/1/42
Studiegids

Risk- en bankmanagement

33850/4144/1819/1/42
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Risk- en bankmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: D'Hondt Sven
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Kan de verschillende risico’s (commerciële,politieke en wisselkoersrisico's) verbonden aan internationale handel verduidelijken.
Kan de verschillende technieken om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s verduidelijken.
Kan de volatiliteit op de rentemarkt weergeven.
Kan het indekken van renterisico's verduidelijken.
Kan de verschillende risico’s (commerciële, politieke en wisselkoersrisico's) verbonden aan (inter)nationale handel analyseren voor de betrokken partijen in concrete bedrijfssituaties
Kan de verschillende technieken om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s toepassen in concrete bedrijfssituaties.
Kan de financiële gevolgen berekenen van de diverse wisselkoersindekkingstechnieken
Kan optimale oplossingen voor de verschillende risico's in internationale handel voorstellen

Inhoud

1. Risicoprofiel van ondernemingen en banken: commerciële, politieke, wisselkoers- en renterisico's
2. Uitvoering van internationale betalingen: correspondent-bankieren en clearingsystemen, gebruik van Swiftberichten
3. Indekkingstechnieken die de banken aanbieden om deze risico's te beheren en te beperken:
•Internationale betalingstechnieken: overschrijving, Financieel incasso, Documentair incasso, Documentair krediet + praktijkvoorbeelden
•Wisselkoersindekkingstechnieken: contantverrichtingen en valutatermijncontracten, valutaopties, valutafutures
•Rente-indekkingstechnieken:FRA's en swaps

4. Casestudies en oefeningen

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Beurs en beleggingen.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Risk- en bankmanagementVerplicht
 • Auteur: Vande Ginste en D'Hondt
 • Editie: 2018-2019

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides en extra info; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Risk- en bankmanagement - De syllabus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst tegen de vastgelegde prijs per pagina. Raming: 15 euro. Via Chamilo: slides en extra info; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Trefwoorden

risk- en bankmanagement