Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Verzekeringen ondernemingsrisico's33849/4144/1819/1/08
Studiegids

Verzekeringen ondernemingsrisico's

33849/4144/1819/1/08
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhaeghe Johan
Andere docenten: De Mulder Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

kan de aansprakelijkheid voor ondernemingen identificeren
kan de verzekerbaarheid van ondernemingsrisico's ondernemingen identificeren
kan de voornaamste bepalingen van een preventiebeleid in een onderneming benoemen
kan de verzekerbaarheid van brandrisico's bij ondernemingen identificeren
kan het preventiebeleid in een onderneming kritisch doorlichten
kan op basis van de juiste indicatoren een brandrisico bij ondernemingen tariferen
kan op basis van de juiste indicatoren een ondernemingsrisico tariferen
kan op basis van de juiste indicatoren de verzekerbaarheid van ondernemingsrisico's analyseren en kritisch beoordelen
kan verzekeringsvoorwaarden analyseren en interpreteren om een schadedossier van een verzekering voor ondernemingsrisico's af te handelen
kan een expertiserapport inzake ondernemingsrisico's analyseren en toetsen aan de verzekeringsdekking
kan de relevante gegevens verzamelen om een verzekeringsovereenkomst voor ondernemingsrisico's op te stellen en te optimaliseren
kan de specifieke regels eigen aan verzekeringen m.b.t. ondernemingsrisico's formuleren
kan poliswaarborgen en polisuitsluitingen van de verzekeringen m.b.t. ondernemingsrisico's interpreteren en vergelijken tussen diverse maatschappijen
kan de specifieke wetgeving inzake verzekeringen voor ondernemingsricico's kritisch analyseren en toepassen in concrete situaties
kan controleren of de wetgeving en de specifieke regels correct worden nageleefd bij verzekeringen ondernemersrisico's
kan de verschillende verzekeringsproducten voor ondernemingsrisico's benoemen en inhoudelijk toelichten
kan tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken voor de verzekeringen ondernemingsrisico's
kan verzekeringsoffertes voor verzekeringen ondernemingsrisico's vergelijken

Inhoud

1. Verzekering industriële risico's
•Brandverzekeringen voor Speciale Risico's
•Preventieanalyse
•Technische verzekeringen
•Bedrijfsschadeverzekeringen
2. Aansprakelijkheidsverzekering ondernemingen: studie van de risico's m.b.t. het beroepsleven
•B.A. Uitbating
•B.A. Uitbating versus B.A. Auto: studie van de Conventie
•Toevertrouwde Goederen
•B.A. na levering van goederen, diensten of werken
•Professionele aansprakelijkheidsverzekeringen

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Verzekeringsrecht EN geslaagd of gedelibereerd voor Verzekeringstechniek.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Verzekeringen ondernemingsrisico'sVerplicht
 • Auteur: Johan Verhaeghe en Hilde De Mulder
 • Editie: 2018 - 2019

Trefwoorden

verzekering ondernemingsrisico's