Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Levensverzekeringen33846/4144/1819/1/03
Studiegids

Levensverzekeringen

33846/4144/1819/1/03
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Levensverzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Mulder Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

kan de relevante gegevens verzamelen om een verzekeringsovereenkomst leven op te stellen en te optimaliseren
kan het fiscaal voordeel berekenen van verschillende levensverzekeringsproducten
kan de specifieke regels eigen aan levensverzekeringen formuleren
kan poliswaarborgen en polisuitsluitingen van de levensverzekeringen interpreteren en vergelijken tussen diverse maatschappijen
kan de specifieke wetgeving inzake levensverzekeringen kritisch analyseren en toepassen in concrete situaties
kan controleren of de wetgeving en de specifieke regels correct worden nageleefd bij levensverzekeringen
kan de verschillende levensverzekeringsproducten benoemen en inhoudelijk toelichten
kan tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken voor de levensverzekeringen
kan verzekeringsoffertes voor levensverzekeringen vergelijken

Inhoud

1.Levensverzekeringen
•Verschillende vormen van levensverzekeringen
•Uitsluitingen en aanvullende waarborgen
•Regulering en wetgeving
•Tarificatie van de levensverzekering
•Specifieke juridische aspecten voor levensverzekeringen
2. Wet op de Aanvullende pensioenen (WAP), Groepsverzekeringen, Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ), IPT, pensioensparen en langetermijnsparen + juridische, financiële en fiscale implicaties.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Verzekeringstechniek EN simultaan te volgen met Personenbelasting.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Opdracht
  Extra informatie: groepsopdracht

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Feedback tijdens de les.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen70,00
Niet-periode gebondenPaper30,00met mondelinge presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
LevensverzekeringenVerplicht
 • Auteur: Hilde De Mulder
 • Editie: 2018 - 2019

Studiekosten

extra kosten verbonden aan gastsprekers en eventueel extra muros activiteiten

Trefwoorden

levensverzekering