Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Kredieten aan particulieren33845/4144/1819/1/66
Studiegids

Kredieten aan particulieren

33845/4144/1819/1/66
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Kredieten aan particulieren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Laureys Lutgarde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

kan het kredietrisico voor particulieren verduidelijken
kan het acceptatiebeleid voor kredieten aan particulieren hanteren
kan relevante gegevens verzamelen om het kredietrisico bij particuliere klanten te berekenen, te analyseren en kritisch te beoordelen
Kan de financiële toestand bij particuliere klanten doorlichten en beoordelen in functie van een krediet
kan de wettelijke bepalingen en de algemene principes van het consumenten- en het hypothecair krediet formuleren
kan de wettelijke bepalingen en de algemene principes van het consumenten- en het hypothecair krediet toepassen in het afhandelen van kredietdossiers voor particuliere klanten
Kan de verschillende soorten financieringsvormen voor particulieren verduidelijken
Kan de verschillende soorten zekerheden onderscheiden bij kredieten aan particulieren
Kan de kost van verschillende soorten financieringsvormen voor particulieren berekenen en onderling vergelijken.
Kan fiscale optimalisatie bij woonkredieten toepassen
kan de basisprincipes en de regelgeving over kredietverstrekking aan particulieren weergeven
kan aan particulieren optimaal advies verstrekken over de juiste kredietvormen, de zekerheden en de modaliteiten in een specifieke situatie

Inhoud

1. Algemene beginselen van de kredietbemiddeling
•basisprincipes en regelgeving
•toegang tot de activiteit van kredietbemiddeling en sancties
2. Het hypothecair krediet
•wettelijke bepalingen
•kredietvormen, kostprijs en modaliteiten
•risicobepaling en kredietacceptatie
•fiscale en juridische gevolgen
•wijzigingen tijdens looptijd
•cases
3. Consumentenkrediet
•wettelijke bepalingen
•bescherming van de consument
•kredietvormen, kostprijs en modaliteiten
•risicobepaling en kredietacceptatie
•wijzigingen tijdens looptijd

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Personenbelasting.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan een financieel beleid en financiƫle beslissingen op korte en lange termijn kritisch doorlichten en beoordelen
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Kredieten aan particulierenVerplicht
 • Auteur: Lut Laureys
 • Editie: 2018-2019

Trefwoorden

woonkredieten

consumentenkredieten