Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Vermogensplanning33844/4144/1819/1/32
Studiegids

Vermogensplanning

33844/4144/1819/1/32
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dhont Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel verschaft de student de nodige juridische en praktijkgerichte achtergrondkennis inzake successie- en vermogensplanning, die hij nodig zal hebben in het latere, juridisch georiënteerde beroepsleven.
De student zal tijdens de cursus de vaardigheid verwerven in het interpreteren en het oplossen van problemen in verband met het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Hij zal geconfronteerd worden met de verschillende vormen van huwelijksvermogensstelsels. Hij dient in staat te zijn eenvoudige problemen van wettelijke en testamentair erfrecht op te lossen, eventueel de combinatie te maken van beide. Hij zal een verantwoorde keuze leren maken tussen de verschillende soorten schenkingen rekening houdend met de geheven schenkbelastingen. Rekening houden met de concrete feitelijke gegevens moet hij, rekening houdend met de verschuldigde belastingen (erfbelastingen, schenkbelastingen) een verantwoorde keuze kunnen maken om de doelstelling van successie- en vermogensplanning te bereiken.

Inhoud

1. Doelstelling successie- en vermogensplanning

2. Basisprincipes erfrecht, huwelijksvermogenrecht, erfbelasting en registratiebelasting (toegespitst op de schenkbelasting)

3. Technieken van successie- en vermogensplanning

- Bedingen binnen en buiten het huwelijkscontract - samenwoningscontract
- Testament
- Schenking: soorten schenkingen en fiscale gevolgen
- Levensverzekeringen
- Andere technieken en recente evoluties

4. Toepassingen en cases

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Personenbelasting.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan een financieel beleid en financiƫle beslissingen op korte en lange termijn kritisch doorlichten en beoordelen
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
VermogensplanningVerplicht
 • Auteur: Hilde Dhont
 • Editie: 2018-2019

Trefwoorden

vermogensplanning