Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Ziekte- en ongevallenverzekeringen33843/4144/1819/1/95
Studiegids

Ziekte- en ongevallenverzekeringen

33843/4144/1819/1/95
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Winter Veerle
Andere docenten: Laureys Lutgarde, Van Daele Gerrit
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

kan de relevante gegevens verzamelen om een verzekeringsovereenkomst ziekte- en ongevallenverzekering op te stellen en te optimaliseren
kan de specifieke regels eigen aan ziekte- en ongevallenverzekeringen formuleren
kan poliswaarborgen en polisuitsluitingen van de ziekte- en ongevallenverzekeringen interpreteren en vergelijken tussen diverse maatschappijen
kan de specifieke wetgeving inzake ziekte- en ongevallenverzekeringen kritisch analyseren en toepassen in concrete situaties
kan controleren of de wetgeving en de specifieke regels correct worden nageleefd bij ziekte- en ongevallenverzekeringen
kan de verschillende ziekte- en ongevallenverzekeringsproducten benoemen en inhoudelijk toelichten
kan tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken voor de ziekte- en ongevallenverzekeringen
kan verzekeringsoffertes voor ziekte- en ogevallenverzekeringen vergelijken

Inhoud

1.Situering, stelsel van de Belgische sociale zekerheid, wetgeving
2.Ziektekostenverzekering
3.Verzekering gewaarborgd inkomen
4.Ongevallenverzekering
5.Zorg- en afhankelijkheidsverzekering
6.Reis en bijstandsverzekering

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Verzekeringstechniek.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Ziekte- en ongevallenverzekeringVerplicht
 • Editie: 2018 - 2019

Trefwoorden

ziekteverzekering

ongevallenverzekering