Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Brandverzekeringen33839/4144/1819/1/56
Studiegids

Brandverzekeringen

33839/4144/1819/1/56
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Brandverzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Mulder Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

kan de verzekerbaarheid van brandrisico's bij particulieren identificeren
kan op basis van de juiste indicatoren een brandrisico bij particulieren tariferen
kan op basis van de juiste indicatoren de verzekerbaarheid van brandrisico's bij particulieren analyseren en kritisch beoordelen
kan het principe van schadeberekening en specifieke schaderegelingsprincipes in brandverzekeringen uitleggen
kan verzekeringsvoorwaarden analyseren en interpreteren om een schadedossier van een brandverzekering bij een particuliere klant af te handelen
kan een expertiserapport in brandverzekeringen analyseren en toetsen aan de verzekeringsdekking
kan de relevante gegevens verzamelen om een verzekeringsovereenkomst brand particulieren op te stellen en te optimaliseren
kan de basisprincipes van financieel rekenen uitleggen
kan de formules van financieel rekenen correct gebruiken en interpreteren
kan de specifieke regels eigen aan de brandverzekering formuleren
kan poliswaarborgen en polisuitsluitingen van de brandverzekering interpreteren en vergelijken tussen diverse maatschappijen
kan de specifieke wetgeving inzake brandverzekeringen kritisch analyseren en toepassen in concrete situaties
kan controleren of de wetgeving en de specifieke regels correct worden nageleefd bij brandverzekeringen
kan de verschillende brandverzekeringsproducten benoemen en inhoudelijk toelichten
kan tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken voor de brandverzekeringen
kan verzekeringsoffertes voor brandverzekeringen vergelijken

Inhoud

Brandverzekering eenvoudige risico's
•Studie van de verzekerde waarborgen
•Studie van de verschillende polissen
•Waardebepalingen via rooster en andere mogelijke modaliteiten
•Schadeberekening en schaderegelingstechnieken

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Verzekeringsrecht EN simultaan te volgen met Verzekeringstechniek.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten .

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
De brandverzekering toegepastVerplicht
 • Auteur: Johan Baert, Miek De Graeve, Marlies Gyselaers
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-000-0843-4