Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Financiële analyse33837/4144/1819/1/85
Studiegids

Financiële analyse

33837/4144/1819/1/85
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Financial Statements Analysis
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Financiële analyse
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Praet Elaine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Kan het principe van een geconsolideerde jaarrekening verklaren
Kan de inhoud van de rubrieken van de jaarrekening en de waarderingsregels toelichten
Kan het belang van een financieel plan aangeven
Kan diverse technieken van financiële analyse uiteenzetten.
Kan de jaarrekening herwerken
Kan financiële ratio's (rationanalyse) berekenen en interpreteren.
Kan de financiële situatie van een onderneming kritisch beoordelen.

Inhoud

 • Studie van de jaarrekening en waarderingsregels
 • Herwerking van de jaarrekening
 • Financieel evenwicht
 • Horizontale en verticale analyse
 • Interpretatie van de jaarrekening aan de hand van financiële indicatoren
 • Basisprincipes van een financieel plan
 • Basisprincipes van deugdelijk beheer en consolidatie

Volgtijdelijkheid (VT)

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan een financieel beleid en financiële beslissingen op korte en lange termijn kritisch doorlichten en beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Financiële analyse van de jaarrekening toegepastVerplicht
 • Auteur: Carine Coppens, Mieke Kimpe
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 5
 • ISBN-nr: 978-10-902-3187-1

Studiekosten

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast - 35  euro

Trefwoorden

financiële analyse