Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Aansprakelijkheidsverzekeringen33834/4144/1819/1/80
Studiegids

Aansprakelijkheidsverzekeringen

33834/4144/1819/1/80
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Aansprakelijkheidsverzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie90,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Verhaeghe Johan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

kan de aansprakelijkheid voor particulieren identificeren
kan de verzekerbaarheid van particuliere risico's m.b.t. het privé-leven, vrije tijd en motorrijtuigenrisico’s identificeren
kan op basis van de juiste indicatoren een risico tariferen in verzekeringen privé-leven, vrije tijd en motorrijtuigenrisico’s
kan op basis van de juiste indicatoren de verzekerbaarheid van particuliere risico's m.b.t. privé-leven, vrije tijd en motorrijtuigen analyseren en kritisch beoordelen
kan het principe van schadeberekening en specifieke schaderegelingsprincipes in aansprakelijkheidsverzekeringen uitleggen
kan de specifieke wetgeving inzake aansprakelijkheidsverzekeringen uitleggen
kan verzekeringsvoorwaarden analyseren en interpreteren om een schadedossier van een aansprakelijkheidsverzekering bij een particuliere klant af te handelen
kan een aangifteformulier invullen en toepassen op de verzekeringsvoorwaarden
kan een expertiserapport in aansprakelijkheidsverzekeringen analyseren en toetsen aan de verzekeringsdekking
kan de relevante gegevens verzamelen om een verzekeringsovereenkomst mbt privé-leven, vrije tijd en motorrijtuigen particulieren op te stellen en te optimaliseren
kan de specifieke regels eigen aan aansprakelijkheidsverzekeringen formuleren
kan poliswaarborgen en polisuitsluitingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen interpreteren en vergelijken tussen diverse maatschappijen
kan de specifieke wetgeving inzake aansprakelijkheidsverzekeringen kritisch analyseren en toepassen in concrete situaties
kan controleren of de wetgeving en de specifieke regels correct worden nageleefd bij aansprakelijkheidsverzekeringen
kan de verschillende verzekeringsproducten in privaat leven en aansprakelijkheid benoemen en inhoudelijk toelichten
kan tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken voor de aansprakelijkheidsverzekeringen
kan verzekeringsoffertes voor aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Inhoud

•Algemene Inleiding : principes burgerlijke aansprakelijkheid en schaderegelingstechnieken inzake materiële en lichamelijke schade met toepassing van de indicatieve tabel.
•Aansprakelijkheidsverzekeringen privé-leven : polisstudie, toepassingen en schaderegeling.
•Aansprakelijkheidsverzekeringen inzake vrije tijd : polisstudie, toepassingen en schaderegeling.
•Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen : polisstudie, toepassingen en schaderegeling.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Verzekeringsrecht EN simultaan te volgen met Verzekeringstechniek.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
  Extra informatie: begeleide oefeningen

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAssessment70,00
Niet-periode gebondenAndere30,00test open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

2. Syllabi
AansprakelijkheidsverzekeringenVerplicht
 • Auteur: Johan Verhaeghe
 • Editie: 2018 - 2019