Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beurs en beleggingen33833/4144/1819/1/46
Studiegids

Beurs en beleggingen

33833/4144/1819/1/46
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beurs en beleggingen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie90,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vleeschouwer Ineke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

kan een beleggingsrisico van een beleggingsproduct verduidelijken
kan financiële risico's beoordelen, zowel voor de belegger als voor de emittent
kan een beleggersprofiel analyseren
kan uitleggen hoe beursorders verwerkt worden
kan de return van een belegging berekenen en beoordelen
kan tarieven opzoeken en kosten berekenen voor diverse soorten beleggingsproducten
kan de rol en de werking van de financiële markten en de beurs uitleggen
kan de financiële producten die op de geldmarkt en de kapitaalmarkt worden verhandeld verduidelijken
kan de prijsvorming van de verschillende beleggingsinstrumenten uitleggen
kan verschillende beleggingsproducten benoemen en hun werking uitleggen
kan verschillende beleggingsproducten vergelijken op basis van relevante beleggingscriteria zoals return, risico, liquiditeit, fiscaliteit en kosten
kan verbanden leggen tussen de algemene economische omgeving en de prijsevolutie van beleggingsinstrumenten

Inhoud

•De vermogensvorming
•De beurs
•Beleggen en macro-economie
•Spaarproducten (spaarrekening, kasbon, termijnrekening, staatsbon)
•Verzekeringsbon en verzekeringsrekening
•Obligaties en obligatiemarkten
•Aandelen en aandelenbeurzen
•Afgeleide producten (opties, warrants, turbo’s, futures)
•Vastgoedbevaks en vastgoedcertificaten
•Beleggingsfondsen en trackers
•Pensioensparen
•Grondstoffen

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Financiƫle instellingen en markten EN simultaan te volgen met Praktijkervaring II.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren
Kan dossiers behandelen, beoordelen en optimaliseren
Kan risico's analyseren en kritisch beoordelen

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
  Extra informatie: begeleide oefeningen

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
BeleggingsleerVerplicht
 • Auteur: Siem de Ruijter, Jan Van Doorslaer
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-90-455-6015-1